REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

2020-02-07 17:18
publikacja
2020-02-07 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-07
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Andrzeja Chmieleckiego oraz Pana Krzysztofa Krigera na Członków Zarządu Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji na funkcję Wiceprezesów Zarządu Spółki. Zwiększenie składu Zarządu Spółki jest elementem kształtowania nowej struktury organizacyjnej po zakończonym okresie postępowania restrukturyzacyjnego. Dalszy rozwój Spółki i związane z tym nowe zadania wymagają zwiększenia składu osobowego Zarządu.

Informacje dotyczące Pana Andrzeja Chmieleckiego – Wiceprezesa Zarządu:
Pan Andrzej Chmielecki jest od 17.01.2020 r. dyrektorem finansowym Vistal Gdynia S.A. (w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA od 14.11.2019 r.). Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1987 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Gdański, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: handel zagraniczny, oraz w latach 2003-2005 odbył studia podyplomowe Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.
Przebieg kariery zawodowej:
XI.1987 – VIII.1991 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Finansów: stażysta, asystent, później st. asystent
X.1990 – VIII.1992 PHZ „Navimor” sp. z o.o. w Gdańsku: Dyrektor Finansowy, od kwietnia 1991 Wiceprezes Zarządu
IX.1992 – II.1998 Bank Handlowy w Warszawie SA; Dyrektor Oddziału w Gdańsku (przez 9 miesięcy również równolegle Oddziału w Gdyni)
1998.III – XII Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy; Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym w Gdańsku, Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku
I.1999 – V.2002 LG Petro Bank S.A.; Dyrektor Oddziału w Gdańsku
2002 VI – XII Stocznia Gdynia S.A.; Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni, kontroler finansowy kontraktów finansowanych przez banki
VI.2003 – IV.2005 Nordea Bank Polska SA; Dyrektor Koordynator/Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa, równolegle Dyrektor Departamentu Logistyki Centrali Banku
V.2005 – VI.2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
VII.2006 – X.2014 Nordea Bank Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Banku, również odpowiedzialność za powstanie komórek organizacyjnych ABI i Compliance; Przewodniczący Rady Pracowników dwóch kadencji
XI.2014 – III.2015 PKO Bank Polski SA; menedżer ds. połączenia banków
VII.2015 – nadal VIRTUS Andrzej Chmielecki (działalność gospodarcza)
IX.2015 – nadal wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Analiza finansowa przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wycena spółek)
XI.2019 – nadal Prezes Zarządu VISTAL Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Inne wybrane zaangażowania:
- w przeszłości (1993-1996) członkostwo w radzie nadzorczej „Stoczni Gdańskiej” S.A. ze wskazania Wojewody Gdańskiego M. Płażyńskiego
- obecnie (od 2007) członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PROCAD S.A. w Gdańsku <spółka notowana GPW>, członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
- członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI w Warszawie

Pan Andrzej Chmielecki ukończył w 2000 roku kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

Pan Andrzej Chmielecki, z zastrzeżeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji (spółki zależnej Vistal Gdynia S.A., należącej do Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A.) nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.
Pan Andrzej Chmielecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Pana Krzysztofa Krigera – Wiceprezesa Zarządu:
Krzysztof Kriger, posiada wykształcenie wyższe, w 1995 roku ukończył TSW kierunek informatyka, jest w trakcie studiów na UTP Bydgoszcz – budownictwo. Przebieg kariery zawodowej: w latach 2000-2001 GCB Centrostal Bydgoszcz na stanowisku: specjalista ds. handlu; 2001-2004 ThyssenKrupp Energostal S.A.-na stanowiskach asystent kupca, kupiec, Product Manager; 2004-2006 ADP Polska Sp. z o.o. na stanowisku Managera Sprzedaży; 2006-2007, Austenit Import Sp.j. na stanowisku Dyrektor Działu Zakupów; 2009-2011 Drozapol Profil S.A. na stanowisku Manager ds. Sprzedaży i Zakupów; 2009-2011 Baustahl Sp. z o.o.- na stanowisku Manager ds. Sprzedaży i Zakupów; 2011-2012 Alkor Sp. z o.o. – na stanowisku Manager Kontraktu; 2012-2013 Metalbark Sp z o.o.- na stanowisku Dyrektora Handlu i Marketingu; 2013 -2015 MałSpaw Sp z o.o.- na stanowisku Dyrektora Handlu i Marketingu; 2013-2015 Systemy Bramowe Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego; 2016 -2017 FF Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, 2017-2018 Alstal Konstrukcje Sp z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego; 2018- 2019 Vistal Gdynia S.A. na stanowisku Dyrektora Handlowego; 2019- do teraz na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. W trakcie swojej kariery zawodowej przeszedł różne stopnie kariery zawodowej, oraz pracował w światowych koncernach stalowych, brał udział w wielu realizacjach projektów kubaturowych.

Pan Krzysztof Kriger nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.
Pan Krzysztof Kriger nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-07 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki