REKLAMA
PIT 2023

VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

2023-10-09 14:04
publikacja
2023-10-09 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-09
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki
podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
Z dniem 9 października 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Sławomira
Kabsch na funkcję Prezesa Zarządu Spółki z dniem 9 października 2023 r. na okres obecnej trzyletniej
kadencji Zarządu Spółki.
Informacje dotyczące Pana Sławomira Kabsch:
Sławomir Kabsch w 1978 ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przebieg pracy zawodowej:
W 1978 podjął pracę w Fabryce Samochodów Rolniczych Tarpan w Poznaniu na stanowisku
ekonomista ds. współpracy z zagranicą.
W 1982 został właścicielem sklepu ogólnospożywczego w Swarzędzu.
W 1987 założył firmę Intra Sp. Z O.O., po przekształceniu w Intra Domimpex SA firma zajmowała się
importem z Niemiec oraz Chin. Jako Prezes Zarządu prowadził firmę do 1992 roku będąc m.in.
największym importerem i dystrybutorem zabawek w Polsce.
W 1993 był współzałożycielem pierwszej firmy teleshopingowej w Polsce ‐ TV Market w telewizji Polsat.
W firmie zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego i zajmował się m.in. importem reklamowanych
towarów z USA i Chin.
W 2007 powołał do życia firmę Kazuki Motors Polska. Firma zajmowała się importem z Chin i
dystrybucją w Polsce skuterów i hulajnóg elektrycznych.
W 2008 został Prezesem Zarządu i udziałowcem Agencji Pracy Reitman Polska Sp. Z O.O.
Od 2015 roku prowadzi działalność gospodarczą.
Od 2019 na emeryturze.
Pan Sławomir Kabsch nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie
uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej
osobie prawnej. Pan Sławomir Kabsch nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-09 Marek Nagórski Prokurent Marek Nagórski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki