REKLAMA

VERCOM S.A.: Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW akcji serii F Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym.

2022-08-09 10:14
publikacja
2022-08-09 10:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW akcji serii F Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym informuje, że powziął informację o podjęciu w dniu 8 sierpnia 2022 r. uchwały nr 754/2022 zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało dopuszczonych 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem PLVRCM000057 („Akcje”).

Na mocy Uchwały, Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 16 sierpnia 2022 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 sierpnia 2022 r. asymilacji Akcji z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLVRCM000016.
Spółka poinformuje o asymilacji Akcji odrębnym raportem bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 pkt 2) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki