REKLAMA

Utrzymanie poziomu inwestycji finansowanych leasingiem niemożliwe

2020-04-08 10:18
publikacja
2020-04-08 10:18

W związku z pandemią koronawirusa utrzymanie w 2020 roku poziomu inwestycji finansowanych leasingiem z poprzednich lat nie będzie możliwe. Branża zaproponowała pakiet rozwiązań, które umożliwić mają szybką odbudowę rynku po kryzysie - poinformował PAP Biznes Andrzej Krzemiński z Związku Polskiego Leasingu.

/ fot. Marcin Smoliński / Shutterstock

W 2019 roku wartość inwestycji finansowanych leasingiem wyniosła 77,8 mld zł, co oznaczało spadek o 5,8 proc. względem 2018 r.

Według najnowszych danych ZPL, obejmujących okres od stycznia do lutego 2020 roku, a więc okres przed rozwojem epidemii w Polsce, branża leasingowa 2020 rok rozpoczęła od niewielkiego wzrostu dynamiki w zakresie udzielonego finansowania na poziomie 0,4 proc. w ujęciu rdr. Na początku lutego ZPL szacował, że rynek leasingu w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 6,3 proc.

"Firmy leasingowe zawierają każdego roku ponad pół miliona umów leasingu, a udział leasingu (w 2018 - PAP) w polskim PKB wyniósł blisko 4 proc., co było jednym z lepszych wyników w Europie. W czasach, gdy klienci unikają bezpośredniego kontaktu, utrzymanie takiego poziomu aktywności nie będzie możliwe" - powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego w Związku Polskiego Leasingu.

Poinformował, że celem obecnych działań firm leasingowych jest umożliwienie ich klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

"Oznacza to, że działania, które prowadzimy są nakierowane na takie potraktowanie klientów, którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą i regularną obsługę kontraktów, by pozostawić w ich dyspozycji finansowane przedmioty" - powiedział Krzemiński.

Ocenił, że obecnie trudno jednoznacznie wskazać, który segment leasingu najbardziej będzie dotknięty negatywnym konsekwencjami rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Od III kwartału 2019 r. obserwujemy wyraźne wyhamowanie dynamiki w segmencie finansowania pojazdów ciężkich. Pierwsze dwa miesiące 2020 roku, przyniosły pogłębienie spadków do -25,7 proc. rdr. Niższa dynamika jest obserwowana przede wszystkim w segmencie rynku związanego z finansowaniem międzynarodowego transportu drogowego" - powiedział Krzemiński.

Podał, że ZPL zgłosił postulaty do pierwszego projektu działań pomocowych rządu, a teraz Związek bierze udział w pracach nad kolejnym pakietem ustaw w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej 2.0".

"Przygotowany przez nas pakiet zawiera propozycje pozwalające zminimalizować spadek bieżących obrotów w inwestycjach finansowanych przez branżę leasingową, umożliwiające szybką odbudowę rynku inwestycji finansowanych leasingiem w okresie po kryzysie" - powiedział Krzemiński.

Poinformował, że firmy członkowskie stowarzyszone w Związku Polskiego Leasingu podjęły szereg działań polegających na elastycznym podejściu do klienta m.in. w kwestii spłaty jego zobowiązań i dalszej realizacji zawartych umów w sytuacji kryzysowej poprzez odraczanie rat lub ich części, odstępowanie od naliczania dodatkowych odsetek, prowizji, i innych opłat. Firmy leasingowe umożliwiają odroczenia bieżących zobowiązań na okres od 3 do 6 miesięcy.

Przewodniczący wskazał jedocześnie, że konieczne jest podjęcie dalszych działań osłonowych.

"Naszym zdaniem umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu pozwoli zminimalizować negatywne skutki dzisiejszego kryzysu. Powyższe rozwiązanie proponujemy zastosować także dla potrzeb aneksowania umów leasingu związanych z wakacjami leasingowymi" - powiedział Krzemiński.

Jego zdaniem umowy aneksowane w związku z wakacjami leasingowymi nie powinny być obciążone dodatkowymi, dla przedsiębiorców, skutkami podatkowymi tj. brakiem możliwości zaliczenia w całości rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych objętych limitem 150 tys. zł, czy wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po cenie z góry ustalonej przy podpisaniu umowy leasingu w przypadku umów, które podlegały w przeszłości cesji.

"Postulujemy także o zrównanie w przepisach podatkowych dotyczących zasad rozliczania rezerw na nieściągalne należności z tytułu pożyczek oraz leasingu finansowego udzielanych przez podmioty inne niż banki z rezerwami na nieściągalne kredyty bankowe" - powiedział Krzemiński.

Poinformował, że ZPL zabiega także o wsparcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego leasingu m.in. w zakresie możliwości skorzystania z poręczeń i gwarancji przez klientów firm leasingowych/wynajmu, a także objęcia dopłatami do odsetek wynikających z udzielonego finansowania w formie leasingu/wynajmu w sytuacji odroczenia spłaty zobowiązań, okresowego zmniejszenia poziomu spłacanych rat czy wydłużenia okresu finansowania.

Związek Polskiego Leasingu to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów.

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki