REKLAMA

URSUS S.A. w upadłości: Postanowienie w przedmiocie uchylenia pkt V postanowienia w zakresie wyznaczenia przez Sąd upadłościowy syndyka

2021-09-22 09:04
publikacja
2021-09-22 09:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w upadłości
Temat
Postanowienie w przedmiocie uchylenia pkt V postanowienia w zakresie wyznaczenia przez Sąd upadłościowy syndyka
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 12 lipca 2021 r., informuje, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 21 września 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 153/21 na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego uchylił pkt V postanowienia w zakresie wyznaczenia przez Sąd syndyka w osobie KGS Restrukturyzacje sp. z o.o. w Warszawie (numer KRS 000811685) oraz wyznaczył syndyka w osobie Pawła Głodka (nr licencji 657).

Pan Paweł Głodek jest praktykiem prawa upadłościowego od 2005 r. Uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego o nr 657 i od roku 2013 pełni funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych. Pan Paweł Głodek posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Ukończył m. in. Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję prezesa zarządu KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. Pan Paweł Głodek jest autorem licznych opinii sporządzonych dla podmiotów prywatnych oraz na zlecenie sądów czy też organów egzekucyjnych. Dodatkowo posiada uprawnienia biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw (obecnie jest w trakcie drugiej, pięcioletniej kadencji). Był również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w ramach I i II Edycji Studiów Podyplomowych „Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorców”.

W ostatnich latach Pan Paweł Głodek pełnił lub w dalszym ciągu pełni funkcję syndyka m.in. w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec następujących podmiotów ISD Trade Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Small Planet Airlines Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie, Laboratoria RH+ Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, Moleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TBA Express Sp. z o.o. z siedzibą w Markach.

Pan Paweł Głodek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Paweł Głodek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Paweł Głodek Syndyk masy upadłości Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki