REKLAMA

URSUS S.A. w restrukturyzacji: Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy w ramach konkursu INNOMOTO

2019-03-25 20:47
publikacja
2019-03-25 20:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-25
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A. w restrukturyzacji
Temat
Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy w ramach konkursu INNOMOTO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 25 marca 2019 r. otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pismo informujące o odstąpieniu przez NCBiR od podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony” (znak pisma DWP.4203.290.2019.DS5). Jako podstawę odstąpienia od zawarcia ww. umowy NCBiR wskazał, iż zgodnie z zapisami §3 ust. 8 Regulaminu konkursu z „finansowania wykluczone są przedsiębiorstwa pozostające w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa”.
Emitent nie podziela stanowiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartego w otrzymanym piśmie, m.in. ze względu na fakt, iż NCBiR publikując w dniu 21 grudnia 2018 r. listę rankingową konkursu INNOMOTO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2. znał sytuację finansową Emitenta i wiedział, iż od dnia 7 listopada 2018 r. znajduje się on w przyspieszonym postępowaniu układowym. W ocenie Emitenta jego restrukturyzacja nie stanowi przeszkody do zawarcia i wykonania ww. umowy. W związku z powyższym, Emitent podejmie prawem przewidziane działania, aby odwołać się od stanowiska NCBiR i aby ww. umowa mogła zostać zawarta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-25 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2019-03-25 Agnieszka Biała Wiceprezes Zarządu
2019-03-25 Michał Nidzgorski Wiceprezes Zarządu
2019-03-25 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2019-03-25 Joanna Lisowska-Janowska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki