URSUS S.A.: Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z NCBiR w ramach konkursu INNOMOTO

2018-12-21 21:27
publikacja
2018-12-21 21:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z NCBiR w ramach konkursu INNOMOTO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. powziął informację o opublikowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) listy rankingowej konkursu INNOMOTO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.2.

Zgodnie z opublikowanymi przez NCBiR wynikami oceny, projekt Emitenta pt. "Opracowanie i demonstracja innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony" znalazł się na 13-tym miejscu na liście projektów dużych przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony o nazwie ELVI II. Samochód będzie pojazdem w 100% napędzanym prądem elektrycznym, dzięki czemu nie będzie emitował zanieczyszczeń, a także będzie charakteryzował się lekką kabiną i konstrukcją ramową, dowolnością zabudowy, dużą ładownością, dalekim zasięgiem oraz szybkim ładowaniem. Emitent planuje wdrożenie samochodu ELVI II do produkcji małoseryjnej. Samochód może być wykorzystywany przez służby cywilne oraz w takich branżach jak usługi kurierskie, pocztowe czy komunalne, a także w celu dostarczania towarów w centrach dużych miast.

Całkowity koszt projektu Emitenta ma wynieść 14.350.024,73 zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 7.959.720,29 zł. Rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy.

W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Emitent przekaże niezwłocznie tę informację odpowiednim raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-21 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2018-12-21 Monika Kośko Wiceprezes Zarządu
2018-12-21 Michał Nidzgorski Wiceprezes Zarządu
2018-12-21 Zoran Radosavljević Członek Zarządu
2018-12-21 Marcin Matusewicz Członek Zarządu
2018-12-21 Agnieszka Biała Członek Zarządu
2018-12-21 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki