REKLAMA

UNITED LABEL S.A.: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.

2023-06-02 19:07
publikacja
2023-06-02 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwolanie_ZWZ_formularze_29.06.2023.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
UNITED LABEL S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zarząd:
Darren Newnham – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r.
Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Wniosek Zarządu United Label S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2022 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie ZWZ_formularze_29.06.2023.zipZwołanie ZWZ_formularze_29.06.2023.zip

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Darren Newnham Prezes Zarządu Darren Newnham
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki