REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ULTIMATE GAMES S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku

2021-07-19 16:43
publikacja
2021-07-19 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Poprzednio określona data publikacji na dzień 13 sierpnia 2021 roku, zostaje zmieniona na dzień 24 września 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku, przekazane raportem ESPI nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki