Tauron szacuje, że w II kw. grupa miała 1.450 mln zł zysku EBITDA i 479 mln zł straty netto

2020-08-11 18:20, akt.2020-08-11 18:47
publikacja
2020-08-11 18:20
aktualizacja
2020-08-11 18:47
fot. Lukasz Wieszala / FORUM

Tauron szacuje, że w drugim kwartale 2020 r. EBITDA grupy wyniosła 1.450 mln zł, przychody 4,719 mld zł, strata EBIT 112 mln zł, strata brutto 115 mln zł, a strata netto 479 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Według szacunkowych danych w I połowie 2020 roku strata netto grupy wyniosła 317 mln zł, zysk EBITDA 2.408 mln zł, a przychody ze sprzedaży 10,187 mld zł

W podziale na segmenty EBITDA grupy Tauron w II kwartale wyniosła:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.005 mln zł;

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 220 mln zł;

- EBITDA segmentu Wydobycie: 43 mln zł.

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 28 mln zł;

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii: 42 mln zł;

Tauron podał, że nakłady inwestycyjne grupy w drugim kwartale wyniosły 872 mln zł.

Dług netto na koniec czerwca 2020 r. wyniósł 10,098 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA sięga 2,66x.

Poniżej wybrane szacunkowe dane operacyjne za II kwartał 2020 r.:

- Dystrybucja energii elektrycznej: 11,35 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,03 TWh

- Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,66 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,42 TWh

- Produkcja ciepła: 1,73 PJ

- Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,13 TWh

- Produkcja węgla handlowego: 1,30 mln ton

- Sprzedaż węgla handlowego: 0,99 mln ton

Wśród istotnych czynników mających wpływ na wyniki I półrocza 2020 r. i II kwartału 2020 r. Tauron zaliczył między innymi:

- utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach wydobycie (179 mln zł) i wytwarzanie (48 mln zł) w łącznej wysokości 227 mln zł. Odpisy nie wpłynęły na EBITDA grupy;

- utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w wysokości 806 mln zł na moment początkowego przeszacowania aktywów netto Tauron Ciepło do wartości godziwej jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. Odpis ten nie wpłynął na EBITDA grupy;

- rozwiązanie w II kwartale 2020 r. rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze w łącznej wysokości 533 mln zł, co wpłynęło na zwiększenie EBITDA grupy;

- wystąpienie kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto grupy w I półroczu 2020 r. o 149 mln zł (brak wpływu na EBITDA). W II kwartale 2020 r. wystąpiły dodatnie różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto grupy o 89 mln zł;

- szacowany wpływ pandemii COVID-19 na EBITDA grupy za I półrocze 2020 r. wynosi 147 mln zł i jest konsekwencją przede wszystkim niższych wolumenów dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

O planowanych odpisach mających wpływ na wyniki za I połowę 2020 roku spółka informowała na początku sierpnia. Wówczas podała, że utworzy odpisy o wartości 1,03 mld zł, a odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzanie obniżą zysk netto grupy o 184 mln zł.

Spółka przedstawi raport za I półrocze 19 sierpnia 2020 r. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki