REKLAMA

Tabletki z jodkiem potasu dotarły do samorządów. Te wskażą punkty wydawania leku

2022-10-03 19:55
publikacja
2022-10-03 19:55

Do samorządów trafiły dystrybuowane przez Agencję Rezerw Materiałowych tabletki jodku potasu. Nie ma na razie realnego zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to akcja podejmowana jako tak zwana wczesna profilaktyka – poinformował w poniedziałek wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Tabletki z jodkiem potasu dotarły do samorządów. Te wskażą punkty wydawania leku
Tabletki z jodkiem potasu dotarły do samorządów. Te wskażą punkty wydawania leku
fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Nie ma zagrożenia... Ale może być

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do jednostek Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Podkreślono, że jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

"Na wschodzie sytuacja jest na tyle niestabilna, że możemy spodziewać się różnych scenariuszy. Jako przeciwdziałanie ewentualnym skutkom pojawienia się opadu radioaktywnego, przyjęto pewną strategię postępowania" – powiedział w poniedziałek wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Zaznaczył, że działanie podjęte przez rząd jest prewencyjne i wyprzedzające. "Nie ma na razie realnego zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to akcja podejmowana jako tak zwana wczesna profilaktyka - w sensie przekazania pewnej liczby tabletek jodu już na poziomy samorządów" – dodał wojewoda.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, że w ostatnich dniach napływają dobre informacje z frontu wojny w Ukrainie. "Obserwujemy postęp wojsk ukraińskich; tym niemniej informacje dochodzące ze strony rosyjskie budzą nasz niepokój. Obserwujemy zjawiska niepokojące – Nord Stream 2, barbarzyńskie ataki Rosjan na krytyczną infrastrukturę cywilną w Ukrainie. To stawia pod znakiem zapytanie to, jak Rosjanie będą zachowywać się w stosunku do reaktorów atomowych w elektrowniach w Ukrainie" – mówił Obremski.

Dodał, że po doświadczeniach z Czarnobylem, znane są metody mogące ograniczyć negatywne skutki przemieszczania się chmury radioaktywnej w przypadku ataków na elektrownie jądrowe.

"Z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych otrzymaliśmy zapotrzebowane ilości jodku w postaci tabletek. Został on już przekazany do magazynów powiatowych, a obecnie jesteśmy na etapie przekazywania go do magazynów gminnych. Dodatkowo zwiększamy rezerwę wojewody z powodu migracji osób, np. uczących się u nas, czy przebywających w szpitalach. Jest to wszystko możliwe do przewidzenia - będzie pula tabletek dodatkowych, gdyby samorząd takie zapotrzebował" – powiedział wojewoda świętokrzyski.

Jest już także określona większość punktów wydawania tabletek jodku potasu, wskazanych przez samorządy. W województwie świętokrzyskim będzie takich miejsc prawie tysiąc. "Mam nadzieję, że punkty te nigdy nie będą użyte. Obecnie nic nie wskazuje na to, by sytuacja, do jakiej się przygotowujemy, miała nastąpić w najbliższym bądź przewidywalnym czasie" – podkreślił wojewoda.

Szkoły i przedszkola pytają rodziców o zgodę na podanie jodku

W ostatnich dniach wielu rodziców otrzymuje ze szkół i przedszkoli deklarację zezwalającą na ewentualne podanie przez kadrę jodku potasu dzieciom. Są proszeni o udzielenie zgody na podanie leku dziecku. Nie wiedząc, jak postąpić, szukają odpowiedzi w mediach społecznościowych.

Takie działanie szkół jest podjęte na wszelki wypadek, gdyby doszło do zagrożenia radiacyjnego i trzeba byłoby działać szybko. Szkoły chcą być przygotowane, a bez tej zgody nie mogą nic zrobić.

Tymczasem jak wyjaśnia wojewoda lubelski Lech Sprawka, preparaty dla osób niepełnoletnich będą wydawane ich rodzicom lub opiekunom. Wojewoda wyjaśnił, że osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica, opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny. Jak podkreślił, preparat nie może być podawany niepełnoletnim bez wiedzy rodzica lub opiekuna.

Mówiąc o uczniach szkół przyznał, że w niektórych placówkach w innych województwach rozpoczęto zbieranie od rodziców zgód na podanie dzieciom jodku potasu, natomiast w tej chwili, zdaniem wojewody, nie ma podstaw do zbierania takich zgód. "Absolutnie nie ma w tej chwili podstawy do tego, żeby na poziomie szkół czy przedszkoli już zbierano jakiś rodzaj zgód. W odpowiednim momencie o tym będą decydować rodzice" - podkreślił.

fot. KWS / Bankier.pl

Zamykamy proces typowania, weryfikacji punktów dystrybucji jodku potasu na poziomie gmin i powiatów - powiedział w poniedziałek wojewoda lubelski Lech Sprawka. Dodał, że preparaty znajdują się w magazynach gminnych i w przypadku zagrożenia będą wydawane wszystkim, którzy się po nie głoszą.

Wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej w poniedziałek powiedział, że preparaty z jodkiem potasu znajdują się już w magazynach gminnych i w przypadku zagrożenia zostaną przekazane do punktów wydawania mieszkańcom.

"Dzisiaj zamykamy proces typowania, weryfikacji punktów dystrybucji na poziomie gmin i powiatów" - podał Sprawka. Dodał, że termin nadsyłania do wojewody wykazów zewnętrznych punktów dystrybucyjnych i jednostek organizacyjnych, w którym wydawane mają być preparaty upłynął w poniedziałek o godz. 10. Natomiast ich adresy zostaną upublicznione w tym tygodniu przez Urząd Wojewódzki i jednostki samorządu terytorialnego.

Odpowiadając na pytanie mediów stwierdził, że punktów dystrybucji w województwie będzie kilka tysięcy i o ich lokalizacji decydują samorządy.

Wojewoda podał, że osoby pełnoletnie będą mogły pobierać preparaty dla całej rodziny, a przy ich wydawaniu nie przewidziano rejonizacji. "Wydajemy preparaty wszystkim tym, którzy się do punktów zgłoszą" - powiedział, dodając, że do punktów będą mogli się zgłaszać zarówno mieszkańcy województwa lubelskiego, jak i innych regionów, obywatele innych państw i uchodźcy z Ukrainy. Dystrybucja nie podlega przepisom prawa farmaceutycznego, nie wymaga recepty i nie musi się odbywać w obecności osoby z kwalifikacjami medycznymi.

Zaapelował do mieszkańców, żeby nie przyjmowali jodku potasu profilaktycznie, ponieważ nie ma on takich właściwości i można w ten sposób sobie zaszkodzić. "Przyjmujemy preparat dopiero wtedy, kiedy jest ogłoszony z poziomu centralnego stan zagrożenia radiacyjnego" - powiedział Sprawka.

Mówiąc o liczbie zmagazynowanych preparatów przyznał, że nie poda konkretnych danych, natomiast zabezpieczono ich znacznie więcej niż wynosi liczba mieszkańców województwa.

Jak wyjaśnił, preparaty będą wydawane także osobom powyżej 60. roku życia i innym, u których występują przeciwskazania medyczne ze względu na stan zdrowia (np. choroby tarczycy) i przyjmującym inne leki. W takiej sytuacji, zaapelował wojewoda, przed przyjęciem preparatu konieczna jest konsultacja z lekarzem rodzinnym bądź farmaceutą.

Preparaty dla osób niepełnoletnich będą wydawane ich rodzicom lub opiekunom. Wojewoda wyjaśnił, że osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica, opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny. Jak podkreślił, preparat nie może być podawany niepełnoletnim bez wiedzy rodzica lub opiekuna.

Mówiąc o uczniach szkół przyznał, że w niektórych placówkach w innych województwach rozpoczęto zbieranie od rodziców zgód na podanie dzieciom jodku potasu, natomiast w tej chwili, zdaniem wojewody, nie ma podstaw do zbierania takich zgód. "Absolutnie nie ma w tej chwili podstawy do tego, żeby na poziomie szkół czy przedszkoli już zbierano jakiś rodzaj zgód. W odpowiednim momencie o tym będą decydować rodzice" - podkreślił.

Sprawka powiedział, że zwrócił się do starostów z prośbą o przygotowanie ewentualnej dystrybucji jodku potasu wśród pacjentów, pensjonariuszy i pracowników specyficznych jednostkach organizacyjnych (np. szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych).

"Dystrybucja oczywiście obejmuje dystrybucję wśród pacjentów, którym można podawać ten preparat. Jeżeli będzie wola kierownika jednostki organizacyjnej, może to być również dystrybucja wśród pracowników" - wyjaśnił.

Mówiąc o możliwościach pojawienia się zagrożenia radiacyjnego stwierdził, że źródeł skażenia jest stosunkowo niewiele i ważne jest, żeby przygotowaniom do ewentualnej dystrybucji jodku potasu nie towarzyszyła atmosfera paniki. Zdaniem wojewody, akcja ma uspokoić i zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

Jak działa jodek potasu?

Jak poinformowała dr Agnieszka Walczyk, wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii, w przypadku zagrożenia skażeniem radioaktywnym, tabletki z jodkiem potasu mają przede wszystkim uchronić przed negatywnym działaniem jodu promieniotwórczego, który jest szkodliwy zwłaszcza dla tarczycy. "Z punktu widzenia medycznego, jeżeli nie doszło do narażenia na jod radioaktywny, nie ma wskazań, ani potrzeby przyjmowania tabletek z jodkiem potasu" – wskazała.

Dr Walczyk zwróciła uwagę, że skuteczna dawka ochronna jodku potasu dla osoby dorosłej, to 100 miligramów, czyli dwie tabletki, dla dzieci do 12. roku życia jest to 50 miligramów, natomiast dzieci młodsze mogą przyjąć pół tabletki, natomiast dawka odpowiednia dla noworodków to 12,5 miligrama. Ograniczeniem w przyjmowaniu tabletek z jodkiem potasu są choroby tarczycy.

Profesor Marek Bolanowski, dolnośląski konsultant wojewódzki ds. endokrynologii, podkreślił, że w momencie awarii reaktora atomowego do atmosfery uwolniony zostanie m.in. izotop jodu. "Izotop, który znajdzie się w powietrzu może przedostać się do organizmu człowieka drogą kropelkową z wdychanym powietrzem, bądź droga pokarmową – na przykład przez skażoną wodę" – tłumaczył profesor.

Dodał, że izotop jodu w organizmie człowieka wychwytywany jest przez tarczycę, co może odprowadzić od rozwoju nowotworu tego organu. "To ryzyko jest tym większe im młodszy jest człowiek (…) zakłada się, że u osób po 60. roku życia rak tarczycy nie rozwinie się, dlatego przyjmowanie jodku potasu zalecane jest młodszym osobom" – mówił profesor.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w przed dwoma tygodniami komunikat na temat dystrybucji jodku potasu. "W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu" - czytamy w informacji resortu.

Jodek potasu trafił do samorządów. Lekarz tłumaczy, jak działa ten środek

Nie należy przyjmować tabletek jodku potasu na zapas, w większych dawkach niż zalecane. Złudne jest myślenie, że jeśli przyjmiemy jodek potasu pół roku wcześniej, to będziemy zabezpieczeni - powiedział PAP.PL prof. Leszek Królicki, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

KWS na podstawie PAP

pdo/ mark/

Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (18)

dodaj komentarz
taki-ktos-jak-ja
O tej porze roku wiatry nie wieją w naszą stronę. To po pierwsze. Po drugie sytuacja w elektrowni ustabilizowała się. Rosjanie przejęli władanie tym obiektem i aktualnie odpierają ukraińskie ataki dronami. Ukraińcy próbują rozwalić elektrownię wszelkimi sposobami. Ostatnio coś ucichło więc tym bardziej dziwi wzmożenie naszych na O tej porze roku wiatry nie wieją w naszą stronę. To po pierwsze. Po drugie sytuacja w elektrowni ustabilizowała się. Rosjanie przejęli władanie tym obiektem i aktualnie odpierają ukraińskie ataki dronami. Ukraińcy próbują rozwalić elektrownię wszelkimi sposobami. Ostatnio coś ucichło więc tym bardziej dziwi wzmożenie naszych na rozdawanie tych tabletek.
polonu
Dalej czekajcie teraz kolej na promieniowanie , to straszna i powolna śmierć w męczarniach , nie masz siły nawet się zabić kto cię dobije , jak inni będą w takim samym stanie . usunąć polsko języczny rząd w Warszawie na litość Boską nie czekać , zależy w którą stronę będzie wiatr wiał , uciekać jak najdalej w przeciwnym kierunku Dalej czekajcie teraz kolej na promieniowanie , to straszna i powolna śmierć w męczarniach , nie masz siły nawet się zabić kto cię dobije , jak inni będą w takim samym stanie . usunąć polsko języczny rząd w Warszawie na litość Boską nie czekać , zależy w którą stronę będzie wiatr wiał , uciekać jak najdalej w przeciwnym kierunku .nawet na nogach czym się da .i to szybko każda sekunda ważna . Chłopcy w Rzeszowie mają OP 1 i maski P GAZ samoloty pouciekają my nie mamy nic tylko jodek potasu ,tarczyca ma największą chwytliwość promieniowania po to ten jodek , to pomoże jak umarłemu kadzidło . straszna śmierć .
polonu
Wygonić chłopców z Rzeszowa a żydów z Warszawy , bo wszyscy będziecie powoli zdychać pod płotem jak psy , powolna i straszna śmierć , to jest apel do wszystkich są w tym kraju ludzie mądrzy i nie widzą co się wyprawia . Nie idzie usunąć szaleńców , oni są zdolni do wszystkiego , nie ma kto wyprowadzić ludzi na ulice mało wam tego Wygonić chłopców z Rzeszowa a żydów z Warszawy , bo wszyscy będziecie powoli zdychać pod płotem jak psy , powolna i straszna śmierć , to jest apel do wszystkich są w tym kraju ludzie mądrzy i nie widzą co się wyprawia . Nie idzie usunąć szaleńców , oni są zdolni do wszystkiego , nie ma kto wyprowadzić ludzi na ulice mało wam tego co już jest co czekacie na promieniowanie , TAK SIĘ SŁUCHA W TV , CZY I LE OSÓB ZDAJE SOBIE SPRAWĘ O CZYM JEST MOWA , czy wszyscy oszaleli , tu słów brakuje , ten kto miał do czynienia i jest obeznany w temacie to nawet do myśli nie dopuszcza czegoś takiego . szaleństwo . Odsunąć szaleńców od władzy jak najszybciej , chłopcy z Rzeszowa do domu swojego , jodek pomoże , jak umarłemu kadzidło ,tarczyca najwięcej wchłania promieniowanie , po to ten jodek potasu cały organizm zdycha po woli i w męczarniach , wywalić bandę z Warszawy jak najszybciej jak tylko się da .
dasbot
Proponuję doczytać i nie generalizować. Żydów jako takich (prawdziwych), tych mówiących po hebrajsku, zostawiłbym w spokoju. Wymaga tego tolerancja i zwyczajny szacunek dla ludzi o innych wyznaniach, czy tradycjach. Problem leży w przechrztach, skonwertowanych, wędrowcach, czy neocons. A w zasadzie ich potomkach w osobach klanu Kaganów,Proponuję doczytać i nie generalizować. Żydów jako takich (prawdziwych), tych mówiących po hebrajsku, zostawiłbym w spokoju. Wymaga tego tolerancja i zwyczajny szacunek dla ludzi o innych wyznaniach, czy tradycjach. Problem leży w przechrztach, skonwertowanych, wędrowcach, czy neocons. A w zasadzie ich potomkach w osobach klanu Kaganów, Nuland, Freeland, Soros, Kissinger, Blinken, czy wcześniej "nasz" Brzeziński ze wsparciem z tylnego siedzenia potężnych rodzin np. Rothschildów, czy organizacji takich jak AIPAC............To ci "nadludzie" mieszają w geopolitycznych tyglu. Aktualnie doszli do ściany (UA, sabotaż Baltic Pipe i ryzyko kolejnego, tym razem nuklearnego). Nie cofną się przed nikim i niczym. Morderca Truman zrzucił atom na bezbronnych Japończyków. Wyeliminowali JFK. Eliminowali życie biologiczne w Wietnamie, stosując agent orange (były prezydent tego kraju kosił na tym kasę, jako współudziałowiec firmy, produkującej to gówno). Z ciekawszych przypadków była potem Jugosławia (pociski ze zubożonym uranem - zachorowalność na nowotwory w Serbii rośnie wykładniczo od lat). Itd, itp, etc. Można by tak pisać i pisać. Wołanie na puszczy. Większość dalej nic nie trybi, nie czyta, uważa się za pępek świata, bo w TV obejrzy jakieś newsy i wydaje im się, że coś wiedzą....Świat jest obłudny i poj.....bany, na czele ze wszystkimi "misyjnymi"......to jest obłuda ostateczna. Wiem z autopsji, bo mam sąsiada, który poza jedną stacją świata nie widzi A nawiedzony jest do tego stopnia, że chodził po ludziach i próbował podpisy zbierać pod zgłoszeniem do kandydowania na prezydenta RP figuranta promowanego przez pewną stację TV. Mam przypuszczenie, graniczące z pewnością, że zarówno jeden jak i drugi są skonwertowanymi braciami w wyimaginowanej wierze..........Taki mamy klimat.....To m.in. dlatego macie info o tych tabletkach. Co się szykuje i te sk....syny chcą mieć dupokrytkę, że ostrzegali. Podobnie jak Niemców, że coś się stanie z rurką na Bałtyku. Co się jeszcze musi wydarzyć, aby rozgonić to towarzystwo? Czy naprawdę ludzie są tak naiwni i głupi, czy po prostu się boją?
taki-ktos-jak-ja odpowiada dasbot
Są głupi. W większości. I wierzą że TV mówi im prawdę. Tymczasem wszystko na świecie jest ustawione przez amerykanów. Nawet teoria o CO2 i ociepleniu klimatu pchana od wielu lat przez Rokefelera. I za tym idzie mnóstwo kasy na ogłupianie ludu. Jest 10 max 20% które nie da się ogłupić ale to za mało.
ministerprawdy
Nieznani sprawcy wysadzili gazociągi to i mogą elektrownię jądrową. Oni nie cofną się przed niczym bo nienawidzą Europy.
dasbot odpowiada aszkenazyjski
Sam sobie odpowiedziałeś........
zoomek
To idziemy na taktyczny jądrowy na Ukrainie?

Powiązane: Zdrowie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki