0,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
TXM SA (TXM)

Rejestracja zmian statutu w KRS

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zmiany_statutu_TXM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
statut_TXM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-26
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), informuje o rejestracji w dniu 29 października 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału (splitu) akcji TXM S.A. w restrukturyzacji oraz zmiany Statutu z dnia 26 czerwca 2019 roku.

W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, kapitał zakładowy Spółki wynosi 77 780 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1 944 500 000 (słownie: miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda.

Po rejestracji struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

a) 1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;
b) 58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050
c) 600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 000000001 do 600000000
d) 214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950.

Po rejestracji ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 2 544 500 000 (dwa miliardy pięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) głosów.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zmiany_statutu_TXM.pdfzmiany_statutu_TXM.pdf Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki
statut_TXM.pdfstatut_TXM.pdf Tekst jednolity uwzględniający zmiany

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2019-11-26 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.