4,8700 zł
3,62% 0,1700 zł
Toya SA (TOA)

Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-23
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 11 marca 2020 oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje informacje o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.
Na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu wszelkie procesy biznesowe przeprowadzana są bez większych zakłóceń. Wprawdzie przedłużenie przerwy noworocznej która tradycyjnie związana jest z obchodami Chińskiego Nowego Roku miało wpływ na zmniejszoną podaż towarów u dostawców pochodzących z obszaru Azji, ale Emitent spodziewa się, że w związku z coraz lepszą sytuacją w zakresie wygaszenia pandemii na tym obszarze, realizacja zamówień Emitenta w ciągu najbliższych tygodni powinna wrócić do planowanego poziomu. Powyższe zakłócenia w łańcuchu dostaw w ocenie Emitenta nie powinny mieć istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta z uwagi na posiadanie istotnych zapasów magazynowych o ile nie nastąpią dodatkowe utrudnienia logistyczne związane z obecną pandemią. Silne powiązanie Emitenta z dostawcami zagranicznymi i rozliczanie się z nimi w walutach obcych powodują wrażliwość wyników finansowych Emitenta na zmiany kursu walut. Emitent identyfikuje ryzyko kursowe i uważnie obserwuje sytuację walutową na rynkach światowych.
W kolejnym obszarze potencjalnych ryzyk, takim jak kanały dystrybucji produktów, na dzień publikacji przedmiotowego raportu Emitent prowadzi sprzedaż zgodnie ze złożonymi zamówieniami, a zapasy magazynowe oraz stabilna sytuacja finansowa Emitenta zapewniają ciągłość operacyjną działalności Emitenta. Ewentualne ryzyka w tym segmencie zależą m.in. od aktywności zakupowej oraz płynności finansowej klientów i ewentualnych dodatkowych obostrzeń władz państwowych i lokalnych.
Emitent stosując się do zaleceń władz państwowych, w tym władz sanitarnych, władz lokalnych podjął szereg działań organizacyjnych w zakresie ochrony pracowników polegających miedzy innymi na umożliwieniu pracownikom, których zakres obowiązków na to pozwala, pracy zdalnej tak aby w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko w obszarze kadrowym.
Powyższa ocena została przedstawiona zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie a ograniczenia wprowadzane kolejnymi zmianami legislacyjnymi, decyzjami władz krajowych i międzynarodowych oraz innymi nieprzewidzianymi czynnikami będącymi po za kontrolą Emitenta, w zależności od okresu ich trwania i intensywności, mogą negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Emitent na moment publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować rozmiaru wpływu ww. czynników na sytuację finansową Emitenta.
Emitent, w sposób ciągły monitoruje ryzyka związane z zagrożeniem wywołanym koronawirusem COVID-19 oraz ich ewentualny wpływ na płynną działalność operacyjną Spółki. O wszystkich zidentyfikowanych na dalszym etapie istotnych działaniach i zdarzeniach Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 NWZ z 20 stycznia 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.