REKLAMA

TORPOL S.A.: Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2022-08-04 15:58
publikacja
2022-08-04 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-04
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. powziął informację, iż w związku z zamknięciem w tym samym dniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji stacji Ostróda wraz z pozostałymi pracami w branży sterowania ruchem kolejowym na odc. Iława Główna – Olsztyn Główny” w ramach projektu pn.: „Projekty modernizacyjne dla infrastruktury liniowej zarządzanej przez PKP PLK” wraz z przeniesieniem sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal i Naterki do st. Ostróda” w ramach projektu pn.: „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów (Inwestycja), oferta złożona przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto (waga 100%).

Termin realizacji Inwestycji został określony na: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 312,6 mln zł brutto (tj. ok. 254,15 mln zł netto). Środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, wynoszą 369 mln zł brutto (300 mln zł netto).

O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-04 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-08-04 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki