REKLAMA

TORPOL S.A.: Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy ramowej w zakresie kredytu gwarancyjnego.

2022-08-23 14:34
publikacja
2022-08-23 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy ramowej w zakresie kredytu gwarancyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 23 sierpnia 2022 r. z ING Bank Śląski S.A. [Bank] umowy ramowej w zakresie kredytu gwarancyjnego [Umowa], w ramach której Spółka będzie miała możliwość ubiegania się o udzielenie gwarancji bankowych do kwoty 90 mln zł.

Okres dostępności Kredytu obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 roku [Data Końcowa], przy czym jeżeli ani Bank ani Spółka nie złożą przed upływem Daty Końcowej oświadczenia, że nie chcą kontynuować Kredytu, Data Końcowa zostanie automatycznie przedłużona o 12 miesięcy, lecz nie później, niż do Daty Wygaśnięcia przypadającej na dzień 30 czerwca 2038 r.

Zgodnie z Umową Kredyt jest nieprzyrzeczony. Bank nie ma żadnych zobowiązań wynikających z Umowy, a wystawienie gwarancji wymaga uprzedniej zgody Banku wydawanej według jego własnego uznania.
Pierwsza gwarancja może być wnioskowana przez Spółkę po dostarczeniu do Baku wszystkich standardowych dla tego typu umów dokumentów i zaświadczeń, w tym ww. dokumentów zabezpieczeń.

Ponadto w trakcie okresu finansowania Spółka zobowiązała się do przestrzegania typowych dla tego umów wskaźników finansowych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-08-23 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki