REKLAMA

TORPOL S.A.: Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku

2022-08-09 21:07
publikacja
2022-08-09 21:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-09
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 9 sierpnia 2022 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwsze półrocze 2022 roku (w nawiasie, jeśli nie podano inaczej, przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
• przychody netto ze sprzedaży: 462,2 mln zł (491,0 mln zł),
• zysk ze sprzedaży brutto: 93,3 mln zł (42,6 mln zł),
• zysk netto: 65,2 mln zł (20,3 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 452,3 mln zł na 30 czerwca 2022 roku (431,9 mln zł na 31 grudnia 2021 roku).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
• przychody netto ze sprzedaży: 441,4 mln zł (450,2 mln zł),
• zysk ze sprzedaży brutto: 91,8 mln zł (38,8 mln zł),
• zysk netto: 66,6 mln zł (19,1 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 449,2 mln zł na 30 czerwca 2022 roku (429,0 mln zł na 31 grudnia 2021 roku).

Zarząd Emitenta informuje, że pomimo uzyskania niższego poziomu sprzedaży w okresie sprawozdawczym rdr., dzięki realizacji bieżących projektów będących w końcowej fazie realizacji ze średnią rentownością na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów, m.in. ze względu na brak materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach, Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Jednocześnie płynna realizacja robót budowlanych, brak istotnych zakłóceń oraz opóźnień pozwalają na utrzymywanie się gotówki na dotychczasowym poziomie. W okresie sprawozdawczym Grupa utrzymała ciągłość operacyjną i wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach.

Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane po dokonaniu przeglądu śródrocznych sprawozdań Grupy za ww. okres w dniu 2 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-09 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2022-08-09 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki