REKLAMA
BADANIE

TERMO-REX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-19 08:14
publikacja
2023-01-19 08:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raporty roczne:
Raport roczny Termo-Rex SA za 2022 r. – 24 kwietnia 2023 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2022 r. – 24 kwietnia 2023 r.

2.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za I kwartał 2023 roku – 24 maja 2023 r.
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2023 roku – 24 listopada 2023 r.

3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2023 roku –
25 września 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2023-01-19 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki