Stały wzrost Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A.

2022-03-04 13:45
publikacja
2022-03-04 13:45

 Prefa Group S.A. to spółka publiczna, notowana na warszawskim rynku giełdowym New Connect oraz dynamiczny deweloper i producent prefabrykowanych, żelbetonowych materiałów konstrukcyjnych - w szczególności stropów pełnych, stropów typu filigran, ścian, balkonów i podciągów. Aktualnie spółka poszerza własną ofertę produkcyjną elementów betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego, a przy tym dysponuje wysoce wykwalifikowaną kadrą pracowników, technologią wysokiej jakości oraz 20 letnim doświadczeniem na rynku prefabrykacji. Jednocześnie Prefa Group jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalnowykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group prowadzi ponad 20 inwestycji, a w latach 2021-2024 tylko na działalności deweloperskiej planuje zrealizować skumulowany przychód na poziomie ok. 650 mln zł.

Ostatnie kwartały to okres szczególnie widocznego wzrostu całej Grupy Kapitałowej zarówno operacyjnie, jak również kapitałowo, co przekłada się na stale rosnące perspektywy. Warto podkreślić fakt, że już sama charakterystyka branży jest sprzyjająca z uwagi na różnorodność dostępnych form finansowania prowadzonych inwestycji – począwszy od tradycyjnych, jakimi są finansowanie bankowe deweloperskie lub spływ środków z rachunków powierniczych, a kończąc na kapitale inwestorskim, który pozwala sfinansować zakup gruntu lub rozpoczęcie przedsięwzięcia deweloperskiego. W zakresie kapitału inwestorskiego Prefa Group jest emitentem papierów wartościowych dłużnych w postaci obligacji korporacyjnych, a zebrany w ten sposób kapitał pozwala nie tylko na bardzo dynamiczny rozwój kompleksowej działalności w obszarze rozwiązań deweloperskich, ale także na stałe umacnianie własnej pozycji rynkowej.

Apartamenty nad Wartą

To co należy jednoznacznie podkreślić to mądrze zbudowany model działalności całego przedsiębiorstwa, oparty o dwa synergiczne ze sobą obszary, czyli działalność deweloperską i produkcyjną. Umożliwia to dostarczenie większości znaczących ogniw łańcucha dostaw dla branży budownictwa mieszkaniowego - od projektowania, poprzez produkcję, montaż, generalne wykonawstwo inwestycji, a kończąc na sprzedaży gotowych lokali. Znacząca część podmiotów z branży posiada jedynie wybrane części z tego łańcucha dostaw, stawiając na działalność deweloperską, z uwagi na perspektywę rozpoznania wielokrotnie wyższej marży na każdym sprzedanym metrze powierzchni użytkowej mieszkalnej. Jednak przy relatywnie łatwym dostępie do kapitału, a jednocześnie przy wzroście cen materiałów i usług oraz przy deficycie siły roboczej w kontekście możliwości pozyskania podwykonawców lub generalnych wykonawców realizowanych inwestycji, założenie związane z rozpoznaniem marży z działalności deweloperskiej jest warunkowane posiadaniem zaplecza wykonawczego, projektowego oraz produkcyjnego. Prefa Group rozwijając działalność spółek operacyjnych w powyższym zakresie zapewnia zależnym spółkom deweloperskim ciągłość działania w oparciu o przewidywalny poziom kosztów, kierując również ofertę w stronę podmiotów zorientowanych na outsourcing usług i towarów, w tym w szczególności wielkowymiarowych materiałów konstrukcyjnych oraz generalnego wykonawstwa inwestycji. Bazowanie na własnych usługach oraz wytwarzanych materiałach jest strategicznym założeniem, które pozwala zachować stabilność kosztową, a tym samym uniezależnić w dużej mierze Grupę Kapitałową Prefa Group od organicznej podaży na rynku oraz wciąż rosnących cen towarów i usług. To właśnie zrównoważony pod kątem komplementarnych, aczkolwiek zróżnicowanych przestrzeni rozwoju, dynamiczny wzrost całej Grupy Kapitałowej Prefa Group uznać należy za znaczący sukces oraz potwierdzenie słuszności obranej strategii. Jednocześnie jest to właściwy wskaźnik dalszych kierunków ekspansji na kolejne lata.

Ciągłe skalowanie biznesu wymaga nie tylko odpowiedniego zaplecza kapitałowego, ale także stabilnej i przewidywalnej sytuacji finansowej. Na tym polu zarówno spółka Prefa Group, jak również Grupa Kapitałowa Prefa Group wykazuje rosnące przychody, znacząco wyższe niż w analogicznych okresach poprzedniego roku, co świadczy nie tylko o ważnej stabilizacji, lecz przede wszystkim wskazuje na duży potencjał do dalszego rozwoju prowadzonej działalności biznesowej.

Osiedle Plewianka

W samym czwartym kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Prefa Group wygenerowała skonsolidowany przychód netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie 9 613 212,49 zł wobec 4 448 254,05 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wyraźny wzrost o 53,73% r/r. Jednocześnie w ujęciu narastającym czterech kwartałów ubiegłego roku odnotowała przychody netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości

25 637 879,72 zł, co w stosunku do 11 111 905,60 zł w tym samym okresie rok wcześniej wskazuje na poprawę sprzedaży o 56,66% r/r. Jak zaznacza spółka Prefa Group w przekazanym do publicznej wiadomości raporcie wynikowym wzrost przychodów ze sprzedaży świadczy o potencjale Grupy Kapitałowej Prefa Group do generowania zysków w kolejnych kwartałach.

Na poziomie jednostkowym Prefa Group odnotowała w czwartym kwartale 2021 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 3 339 617,20 zł, a w ujęciu narastającym za cztery kwartały ubiegłego roku wygenerowała przychody w wysokości 7 977 443,21 zł, co jest wynikiem odpowiednio 13,03% r/r niższym oraz 60,34% r/r niższym wobec jednostkowych wyników spółki w analogicznych okresach rok wcześniej. Jednocześnie w ostatnim kwartale poprzedniego roku spółka Prefa Group wypracowała zysk netto na poziomie 1 240 191,66 zł, podczas gdy w porównywalnym okresie 2020 roku zysk netto spółki wyniósł 89 142,73 zł. Narastająco przez cały ubiegły rok Prefa Group odnotowała jednostkowy zysk netto na poziomie 1 626 173,21 zł, podczas gdy w porównywalnym okresie poprzedniego roku zysk netto wyniósł 162 635,24 zł.

Na poziomie operacyjnym 2021 rok to okres, wspomnianego wcześniej, skutecznego skalowania biznesu w oparciu o działalność deweloperską, powoływania do istnienia kolejnych spółek celowych w ramach Grupy Kapitałowej Prefa Group oraz wdrażania procesów inwestycyjnych dla każdej z nich. Jak podkreślił Jakub Suchanek - Prezes Zarządu Prefa Group S.A. podczas dwóch kolejnych rozmów z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich „oddano do użytkowania, zgodnie z założeniem, trzy inwestycje – w tym Apartamenty Sołacz w Poznaniu, Apartamenty nad Wartą w Luboniu oraz pierwszy etap Osady za Lasem w gminie Łubowo pod Gnieznem - łącznie 84 lokale”, dodając jednocześnie „potwierdziła się nasza teza dotycząca właściwości kompleksowych rozwiązań w ujęciu budownictwa mieszkaniowego. To znaczy dostarczenia zarówno wartości projektowej, produkcyjnej, montażowej, generalno-wykonawczej oraz deweloperskiej ujętej w ramach jednego konsorcjum”.

Osiedle Dobrepole

Obecnie Grupa Kapitałowa Prefa Group realizuje inne kluczowe inwestycje deweloperskie, w tym drugi i trzeci etap osiedla Apartamenty nad Wartą, a także 170 mikroapartamentów w podpoznańskim Luboniu oraz Osiedle Plewianka w Plewiskach. Rozpoczęta zostanie także budowa osiedla Nowa Dąbrowa, obejmująca łącznie ok. 300 lokali mieszkalnych. Od dwóch miesięcy trwają również prace w zakresie rewitalizacji, remontu i rozbudowy kamienicy Perła Łazarza w Poznaniu – będącej jedną z flagowych inwestycji Prefa Group na rynku lokalnym i przyciągającej zainteresowanie licznej grupy inwestorów.

Prefa Group kontynuuje również realizację zabudowy jednorodzinnej, w szczególności w miejscowości Chwałkówko w Gminie Łubowo, co napędzane jest w dużej mierze przez sukces sprzedażowy pierwszego etapu – tu znaczącą rolę odgrywa położenie przy ścianie lasu, wszystkie media łącznie z gazem i kanalizacją, a także bezpośrednie sąsiedztwo drogi szybkiego ruchu S5. Kontynuowana jest również budowa lokali mieszkalnych w Poznaniu, w zabudowie bliźniaczej, pod nazwą Osiedle Dobrepole. Te oraz pozostałe inwestycje zostały bliżej przedstawione na dedykowanej stronie internetowej pod adresem www.pg-nieruchomosci.pl.

Równolegle konkretyzowane są działania w celu dalszego rozwoju działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej Prefa Group w obszarze prefabrykacji. W tym celu zawarto transakcję nabycia 8 ha gruntu w miejscowości Komorniki w gminie Kleszczewo, z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną. Zostanie tam zlokalizowany zakład produkcyjny, już drugi poza tym pierwszym działającym w Luboniu. Fabryka prefabrykatów w Kleszczewie będzie posiadała wielokrotnie większą zdolność produkcyjną od zakładu lubońskiego, co w połączeniu z rozszerzeniem portfela produktów, zdecydowanie wychodzi naprzeciw stale rosnącym potrzebom nie tylko Grupy Kapitałowej Prefa Group, lecz także szeroko rozumianego rynku budowlanego. Warto zaznaczyć, że zakładany rozwój działalności produkcyjnej, obok działalności deweloperskiej, powinny przełożyć się na znaczący wzrost przychodów w najbliższych latach, zarówno w oparciu o kontraktację wewnątrz Grupy Kapitałowej Prefa Group, jak i dla sprzedaży na rzecz podmiotów zewnętrznych. Obecnie trwają prace projektowe oraz przygotowawcze związane z decyzjami administracyjnymi, a także uzgodnienia w zakresie zakupu linii produkcyjnych.

Niezmiennym celem Prefa Group jest kontynuacja przyjętej strategii rozwoju, opartej o zrównoważoną rozbudowę przestrzeni przychodowych, w tym w szczególności pochodzących z produkcji oraz sektora deweloperskiego. Jako stale rosnący gracz Grupa Kapitałowa Prefa Group rozważa również wzmocnienie własnego rozwoju poprzez potencjalne akwizycje wartościowych podmiotów z branży, co może stanowić istotne uzupełnienie dla inwestycji realizowanych od podstaw przez spółki celowe Prefa Group, a także pozwolić odpowiednio wykorzystać wciąż rosnące możliwości produkcyjne, generalnego wykonawstwa oraz finansowe na poziomie całej Grupy Kapitałowej Prefa Group.

Warto docenić także fakt, z uwagi na status publiczny Prefa Group, że poza wskazanym wyżej regularnym wzrostem na polu operacyjnym i strategicznym, zarząd spółki dokłada także wszelkich starań, aby odpowiednio komunikować swoje działania wobec pozostałych uczestników rynku kapitałowego. W tym celu już pod koniec marca, wspólnie z RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich zostanie zorganizowane pierwsze publiczne spotkanie inwestorskie Prefa Group. Stały wzrost skali prowadzonego biznesu w połączeniu z dużą transparentnością bieżących działań to z pewnością właściwa droga, aby zbudować długofalową wartość nie tylko spółki Prefa Group, ale także całej Grupy Kapitałowej.

Źródło:Materiał partnera
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (2)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki