REKLAMA

Sprostowanie treści wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOFAMA KOŹLE S.A. z siedzibą w Warszawie

2020-04-28 08:57
publikacja
2020-04-28 08:57

Sprostowanie treści wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOFAMA KOŹLE S.A. z siedzibą w Warszawie - komunikat

W związku z ogłoszonym w dniu 27 kwietnia 2020 r. przez Zarmen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie S.A. („Wezwanie”),, w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej została podana błędna podstawa prawna Wezwania.

Wezwanie ogłoszone jest zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”).

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO I NABYWAJĄCEGO AKCJE

______________________________

Imię i nazwisko: Sebastian Durek

Stanowisko: Pełnomocnik

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO

______________________________

Imię i nazwisko: Mariusz Piskorski

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

______________________________

Imię i nazwisko: Marcin Kurowski

Stanowisko: Prokurent

kom abs/

Źródło:PAP
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki