0,1190 zł
-0,83% -0,0010 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-05
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lutego 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu bezpośrednio progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Synerga.fund SA („Spółka”).
Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy, zawiadamiam o przekroczeniu pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna) progu 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie bezpośrednio w dniu 4 lutego 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 53 731 006 akcji Spółki.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 5 500 000 akcji stanowiących 2,01% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5 500 000 głosów, co stanowiło 2,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadałem 46 277 244 akcji stanowiących 16,95% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 46 277 244 głosów, co stanowiło 16,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 59 231 006 akcji stanowiących 21,69% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 59 231 006 głosów, co stanowi 21,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 100 008 250 akcji stanowiących 36,62% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 100 008 250 głosów, co stanowi 36,62% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 40 777 244 akcji stanowiących 14,93% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 40 777 244 głosów, co stanowi 14,93% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 59 231 006 głosów, co stanowi 21,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 100 008 250 głosów, co stanowi 36,62% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-05 Tomasz Wykurz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.