0,1210 zł
1,68% 0,0020 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Zawarcie umowy na realizację działań wynikających z podpisanego Term Sheet

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
SYNERGA.fund S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację działań wynikających z podpisanego Term Sheet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2020 z dn. 12 lutego 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet (dalej: „Term Sheet”) dotyczącego projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego (dalej: „Projekt”)) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. zawarł z Adelante sp. z o.o. (dalej: „Adelante”) umowę, której przedmiotem jest marketing i skalowanie terapii stwardnienia rozsianego o której mowa w Term Sheet na świecie, budowa globalnej marki spółki Adelante oraz produktu i terapii (dalej: „Umowa”).

Do podstawowych obowiązków Spółki będzie należało:
- opracowanie nowej firmy (nazwy) Adelante, nawiązującej do profilu działalności Adelante, związanego z zamiarem wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego autologicznym transferem komórek macierzystych szpiku kostnego w komercyjnym leczeniu klinicznym na terytorium Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami,
- opracowanie identyfikacji wizualnej dla Adelante w tym symbolu firmy, kolorystki itp. w formie księgi Tożsamości Wizualnej,
- stworzenie znaku towarowego słownego i słowno-graficznego oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Adelante prawa ochronnego na znak towarowy,
- zarejestrowanie i utrzymywanie domen internetowych identyfikujących i chroniących firmę (nazwę) Adelante oraz Projektu (nazwa handlowa terapii),
- stworzenie i prowadzenie strony internetowej i profili na portalach społecznościowych,
- stworzenie strategii marketingowej i strategii komunikacji,
- budowa marki Adelante,
- nawiązywanie i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych pomiędzy Adelante a potencjalnymi kontrahentami w tym jednostkami leczniczymi i dostawcami towarów i usług wykorzystywanych przez Adelante w procesie leczenia.

Szczegółowe zlecenia w ramach realizacji Umowy Adelante będzie składał Spółce w formie dokumentowej określając ich zakres, budżet, termin realizacji oraz inne istotne elementy. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących wynagrodzenia dla Spółki za realizację Umowy (wynagrodzenie będzie wynikiem składanych przez Adelante zleceń realizacji zadań wynikających z Umowy).

Strony w Umowie oświadczyły, iż wynikiem wykonywanych przez Spółkę zadań określonych w Umowie, może być wykonanie projektów, dokumentacji, materiałów i innych rezultatów, będących w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworami, chronionymi prawami autorskim i/lub będących w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej wzorem przemysłowym, wzorem użytkowym albo znakiem towarowym na które możliwe jest uzyskanie prawa ochronnego (dalej: „Utwór”). Spółka z chwilą ustalenia Utworu, nawet w formie nieskończonej, w tym także z chwilą przekazania/wydania Utworu Adelante, przenosi na Adelante wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, w tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawo ochronne na Utwór w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, wskazanego w szczegółowym zleceniu, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie nie wpływa na obowiązek dokończenia wykonania konkretnego zlecenia złożonego przez Adelante w ramach Umowy – Spółka ma obowiązek dokończyć takie zlecenie, chyba, że co innego wynika z wypowiedzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Tomasz Wykurz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.