REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy

2021-07-14 20:00
publikacja
2021-07-14 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI numer 4/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2021 r. zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia Emitenta pod nazwą "Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych" w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 4.071.601,59 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych 59/100). Kwota dofinansowania wyniesie 2.960.369,91 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 91/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 MICHAŁ KIERUL PREZES ZARZĄDU MICHAŁ KIERUL
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki