REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-10 15:55
publikacja
2022-01-10 15:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny za rok 2021:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 21 kwietnia 2022 r.

Raporty kwartalne w roku 2022:
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 24 maja 2022 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 24 listopada 2022 r.

Raport półroczny w roku 2022:
- Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. - 22 września 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku;
2. zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-01-10 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki