REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Sprzedaż nieruchomości spółki zależnej

2022-07-21 17:29
publikacja
2022-07-21 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Sprzedaż nieruchomości spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 21 lipca 2022 r. otrzymał od spółki zależnej Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o rozwiązaniu w dniu 21 lipca 2022 r. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Zakroczymiu o łącznej powierzchni 1,7964 ha z dnia 25 lutego 2022 r. (RB Nr 2/2022) oraz o zawarciu z nowym podmiotem niepowiązanym kapitałowo umowy sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości.

Zgodnie z umową Kupujący nabył nieruchomości za cenę 3 535 315,20 (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta piętnaście i 20/100) złotych.

Transakcja sprzedaży nieruchomości przez Skyline Development Sp. z o.o. pozytywnie wpływa na sytuację finansową Emitenta. Uzyskana cena sprzedaży przyczynia się do poprawy płynności bieżącej.

Umowa została zakwalifikowana jako znacząca ze względu na wartość transakcji.

Emitent uznał, iż uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art.17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-07-21 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki