REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

2021-09-23 09:51
publikacja
2021-09-23 09:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Venta_Invest_KNF_Skyline_22.09.2021_roku-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 23 września 2021 r. otrzymał od Venta Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowaną przez Kamila Wawrucha – Prezesa Zarządu, zawiadomienie, iż w związku z transakcją sprzedaży poza zorganizowanym rynkiem obrotu, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 20 września 2021 roku i zrealizowanej w dniu 21 września 2021 roku akcji zwykłych, w ilości 909.500 (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset) oraz nastąpiło zmniejszenie poniżej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Przed transakcją sprzedaży 909.500 szt. akcji Akcjonariusz posiadał 1.885.500 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły 8,08% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 1.885.500 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 8,08% głosów na walnym zgromadzeniu.

Obecnie Akcjonariusz posiada łącznie 975.000 szt. akcji Skyline Investment S.A., które stanowią 4,18% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 975.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,18% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie Akcjonariusz oświadczył, że poza Skyline Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Venta Invest_KNF_Skyline_22.09.2021 roku-sig.pdfZawiadomienie_Venta Invest_KNF_Skyline_22.09.2021 roku-sig.pdf Zawiadomienie o zbyciu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-09-23 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki