REKLAMA
PIT 2023

SKARBIEC HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

2023-11-21 17:51
publikacja
2023-11-21 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_18.12.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_na_ZWZ_18_12_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnikaZWZ_18.12.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_obrotowy_01.07.2022_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_badania_bieglego_rewidenta_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_opiniujaca_projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-21
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2023 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_18.12.2023.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_18.12.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
projekty_uchwał_na_ZWZ_18_12_2023.pdfprojekty_uchwał_na_ZWZ_18_12_2023.pdf Projekty uchwał
Formularz_do_wykonywania_głosu_przez_pełnomocnikaZWZ_18.12.2023.pdfFormularz_do_wykonywania_głosu_przez_pełnomocnikaZWZ_18.12.2023.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdfInformacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_z_akcji_Skarbiec_Holding_SA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_obrotowy_01.07.2022_30.06.2023.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_obrotowy_01.07.2022_30.06.2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczje o wynagrodzeniach
Raport_z_badania_biegłego_rewidenta_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej.pdfRaport_z_badania_biegłego_rewidenta_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Członków_Zarządu_i_Rady_Nadzorczej.pdf Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Uchwała_RN_opiniująca_projekty_uchwał_na_ZWZ.pdfUchwała_RN_opiniująca_projekty_uchwał_na_ZWZ.pdf Opinia Rady Nadzorczej co do spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzeni

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Piotr Szulec Prezes Zarządu
2023-11-21 Marek Wędrychowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki