REKLAMA
PIT 2023

SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

2023-12-06 14:33
publikacja
2023-12-06 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_33_2023_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-06
Skrócona nazwa emitenta
SKARBIEC HOLDING S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 06.12.2023 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 30.11.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 727,9 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 306,9 mln zł;
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 576,4 mln zł
łącznie 3 883,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane 124,5 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 720,1 mln zł

Według stanu na dzień 30.11.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 6 grudnia 2023 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za listopad 2023 r.
Załączniki
Plik Opis
RB_33_2023_załącznik.pdfRB_33_2023_załącznik.pdf Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-06 Piotr Szulec Prezes Zarządu
2023-12-06 Marek Wędrychowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki