REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SFINKS POLSKA S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii L,M i R Sfinks Polska S.A. oraz ich wprowadzenie do obrotu

2023-03-22 16:45
publikacja
2023-03-22 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela serii L,M i R Sfinks Polska S.A. oraz ich wprowadzenie do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (”Spółka”’, ”Emitent”, „Sfinks”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 informuje, że w dniu 22 marca 2023 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez KDPW oświadczenia z dnia 20 marca 2023 r. nr 255/2023 o dokonaniu w dacie 24.03.2023 r. asymilacji łącznie 5.031.284 akcji zwykłych na okaziciela Sfinks (w tym: 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, 433 332 akcji serii zwykłych na okaziciela serii M Spółki oraz 3 497 952 akcji zwykłych na okaziciela serii R Spółki - o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, oznaczonych kodem ISIN „PLSFNKS00128”) z notowanymi akcjami Emitenta oznaczonymi kodem ISIN „PLSFNKS00011”.

Na skutek wydanego przez KDPW oświadczenia spełniony został wskazany w uchwale GPW, o której mowa w rb 8/2023, warunek i tym samym akcje serii L, M i R w liczbie wskazanej powyżej zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 24 marca 2023 r.

Jak wskazywała Spółka w raporcie 8/2023 powyższe nie wpływa na wysokość kapitału zakładowego Sfinks, a Spółka obecnie nie prowadzi żadnej emisji nowych akcji. Emitent przypomina ponadto, że akcje imienne serii R Spółki w liczbie 2.243.590 szt. nie były przedmiotem ww. uchwały GPW oraz oświadczenia KDPW i nie dotyczy ich ww. dopuszczenie do obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-22 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-03-22 Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki