REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

2020-12-17 15:22
publikacja
2020-12-17 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-17
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do dotychczasowych raportów bieżących nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) w zakresie Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 27.11.2015. („Kredyt”) oraz Umowy kaucji z dnia 13.02.2020 r. („Kaucja”) Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”) informuje, że w dniu 17.12.2020 r. zawarł z Bankiem kolejne aneksy do ww. umów.
Na ich podstawie Bank udzielił Sfinks karencji w spłacie czterech rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu, których płatność przypadała dotychczas na 30.11.2020r., 31.12.2020r., 31.01.2021r. i 28.02.2021r. – termin ich zapłaty został przesunięty na 31.03.2021r.
Ponadto ustalono nowe zasady spłaty przez Sfinks Kaucji w wysokości 3 mln zł tj. nastąpi to w dziesięciu miesięcznych ratach każda po 300 tys. pln zł płatnych pierwszego każdego miesiąca począwszy od 01.04.2021r. do 01.02.2022r. lub wcześniej do czasu osiągnięcia pełnej kwoty kaucji

W pozostałym zakresie aneksy nie wprowadzają istotnych zmian do ww. umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-17 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-12-17 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki