SERINUS ENERGY PLC.: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

2020-05-15 18:26
publikacja
2020-05-15 18:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
13_2020_zalacznik_-_powolani_dyrektorzy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_2020_attachment_-_re-appointed_directors.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały powołujące – w drodze reelekcji - następujące osoby na członków Rady Dyrektorów („Dyrektorzy”):

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. Eleanor Barker
4. James Causgrove
5. Dawid Jakubowicz
6. Andrew Fairclough

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Dwóch z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. pan Causgrove i pani Barker są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pan Andrew Fairclough (CFO Spółki), będący Dyrektorami Wykonawczymi w Radzie Dyrektorów, oraz panowie Rędziniak i Jakubowicz, jako członkowie kadry kierowniczej spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada 38,09% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (2) jest niższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (4). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów, zaś w przypadku członkostwa pana Rędziniaka w Komitecie ds. Wynagrodzeń i Komitecie ds. Nominacji oraz pana Jakubowicza w Komitecie Audytu - ich niezależność w stosunku do kierownictwa Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych Dyrektorów zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik Opis
13 2020_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf13 2020_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf
13 2020_attachment - re-appointed directors.pdf13 2020_attachment - re-appointed directors.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 13/2020Date: 2020-05-15Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Appointment of the Directors for the Next Term


Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering –
current and periodical information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”)
hereby informs that on 15 May 2020 its Annual General Meeting of
Shareholders (“AGM”) adopted resolutions to the effect that the
following persons have been re-appointed as the members of the Board of
Directors of the Company (“Directors”):


1. Łukasz Rędziniak2. Jeffrey Auld3. Eleanor Barker4.
James Causgrove5. Dawid Jakubowicz6. Andrew Fairclough


The Directors have been elected to hold such office until the next
annual meeting of shareholders or until their successors are duly
elected or appointed.


Two of the Company’s six directors, being Mr. Causgrove and Mrs. Barker,
are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO) and Mr.
Fairclough (CFO) as Executive Directors of the Company, and Mr.
Rędziniak and Mr. Jakubowicz as executive officers of Kulczyk
Investments S.A. (which owns approximately 38.09% of the issued and
outstanding Shares of the Corporation) are not independent. The number
of independent Directors (2) is below the number of non-independent
Directors (4). To facilitate the exercise of independent judgment in
carrying out its responsibilities, the Board has ensured that all of its
committees are comprised of independent Directors or, in the case of Mr.
Rędziniak’s membership of the Remuneration Committee and the Nomination
Committee and Mr. Jakubowicz's membership of the Audit Committee, that
they are independent of Management of the Corporation.


The Company encloses information about the appointed Directors in an
attachment to this report pursuant to Article 10 of the Ordinance of the
Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodical
information […].


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki