REKLAMA

SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

2021-05-17 14:27
publikacja
2021-05-17 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Protokol_notarialny_NWZ_Selvita_SA_2021.05.17.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. / Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 maja 2021 r. ("NWZ") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZ.

[***English version***]

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Cracow ("Company") hereby informs about the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company held on May, 17 2021 ("EGM") together with the information on number of shares, the percentage of shares in share capital and the total number of votes, including the number of votes "in favor", "against" and "abstentions".

No objections were raised to the adopted resolutions, there were no resolutions that were on the EGM agenda and were not submitted for voting, the EGM did not withdraw from considering any of the matters planned to be discussed with respect to the EGM agenda. The resolutions adopted by the EGM are attached to this report, along with the votes casted on each resolution.
Załączniki
Plik Opis
Protokół notarialny_NWZ_Selvita SA_2021.05.17.pdfProtokół notarialny_NWZ_Selvita SA_2021.05.17.pdf Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita SA w dniu 17 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-05-17 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki