REKLAMA

SELENA FM S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych

2021-05-07 16:02
publikacja
2021-05-07 16:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej Selena FM SA w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 informuje, że w dniu 7 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM SA w sprawie dokonania podziału zysku za 2020 rok.
Według przedstawionej propozycji zysk za 2020 rok w wysokości 75 379 472,95 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100) ma zostać podzielony w następujący sposób:
a) kwotę 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
b) pozostałą kwotę, w wysokości 379 472,95 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 95/100) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM SA w zakresie udzielenia upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych Spółki na zasadach wskazanych w Raporcie Bieżącym nr 11/2021 opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała również rekomendację Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM SA w zakresie utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie 75.000.000,00 zł na nabycie akcji własnych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała także projekty uchwał przedstawione do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma odbyć się w dniu 27 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-05-07 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki