REKLAMA

SEKO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019

2020-08-25 16:15
publikacja
2020-08-25 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.992.500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, t.j. 6 650 000 sztuk.

Walne Zgromadzenie ustaliło:
- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 3 września 2020 r.,
- terminy wypłaty dywidendy na 11 września 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-25 Joanna Szymcza Wiceprezes Zarządu
2020-08-25 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki