REKLAMA

ROPCZYCE: Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

2021-05-10 14:00
publikacja
2021-05-10 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_28_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
przekazuje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi udzielonych na pytania zadane Zarządowi Spółki przez Akcjonariusza podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

Treść pytań wraz z odpowiedziami znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik do RB 28_2021.pdfZalacznik do RB 28_2021.pdf Załącznik do raportu 28/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2021-05-10 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki