REKLAMA

REDAN: Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa Covid-19 na sytuację Emitenta.

2020-03-16 11:37
publikacja
2020-03-16 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-16
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa Covid-19 na sytuację Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń organów nadzoru z dnia 12 marca 2020 r., zarząd Redan SA (Emitent) przekazuje informację o ocenie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Grupy Redan.

Zgodnie z aktualną na dzień 16 marca 2020 roku wiedzą, Emitent spodziewa się, iż skutki epidemii koronawirusa Covid-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu) na przyszłe wyniki i działalność Grupy Redan.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 w dniach 11-13 marca br. został odnotowany drastyczny spadek liczby wejść klientów do sklepów Top Secret w Polsce, wynikający z zaleceń ograniczenia przemieszczania się i unikania dużych skupisk ludzkich, bezpośrednio przekładający się na spadek obrotów. W konsekwencji opublikowanego w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zamknięte zostały galerie handlowe, w których m.in. prowadzona jest sprzedaż towarów Top Secret. Wprawdzie część sklepów Top Secret (ok. 35%) działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 mkw, co pozwoli na utrzymanie ciągłości funkcjonowania w najbliższym okresie (o ile nie nastąpią dalsze zmiany w tym zakresie), jednakże ze względu na sytuację ze znacznie obniżonymi przychodami (skala spadku obrotów nie jest możliwa obecnie do oszacowania).

Sytuacja bieżąca będzie mieć istotny negatywny wpływ na płynność finansową Grupy Redan oraz będzie docelowo negatywnie rzutować na wyniki finansowe za rok obrotowy 2020. W kontekście samych wyników finansowych większość przychodów ze sprzedaży w sklepach Top Secret (ok. 75%) jest uzyskiwana w sklepach działających na zasadach franczyzowych, co powoduje, że koszty prowizji franczyzowych są proporcjonalnie zależne od sprzedaży, a tym samym w sytuacji obniżenia przychodów w sklepach lub ich braku, koszty te także będą niższe, lub ich nie będzie. Jednakże patrząc w szerszej perspektywie należy ocenić, że istnieje ryzyko, iż część sklepów franczyzowych (niemożliwa na ten moment do przewidzenia) nie będzie w stanie utrzymać działalności, co w dłuższej perspektywie czasu negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe Grupy Redan.

Jednocześnie Emitent podejmuje szereg działań mających zapewnić ciągłość operacyjną Emitenta, m.in. poprzez intensyfikację sprzedaży w sklepie internetowym www.topsecret.pl. W 2019 r. przychody ze sprzedaży on-line stanowiły blisko 15% przychodów ze sprzedaży detalicznej.

Emitent wskazuje, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii Covid-19 na działalność Grupy Redan jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.
W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Redan. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta oraz ocenę wpływu tych zdarzeń będą publikowane w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki