RAWLPLUG: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

2020-07-29 14:43
publikacja
2020-07-29 14:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-29
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.07.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, zgodnie z którym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) Zarząd zarekomendował przeznaczyć na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z Koelner Centrum Sp. z o.o. oraz z Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. w wysokości 3 111 486,22 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),

- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 21 290 456,72 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki