REKLAMA

RAWLPLUG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

2021-05-24 12:29
publikacja
2021-05-24 12:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Rawlplug_S.A._.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Rawlplug_SA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_lata_2019_-_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_dotyczacy_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_dzialalnosci_w_roku_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Finansowe_Kolener_Polska_Sp._z_o.o._za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Koelner_Polska_Sp._z_o.o._za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_finansowego_Koelner_Polska_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał oraz dokumentów będących przedmiotem obrad wraz z uzasadnieniami do tych projektów Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.
Informacje dotyczące ZWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rawlplug.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.
Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. .pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. .pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Rawlplug S.A.
Projekty uchwał ZWZ Rawlplug SA .pdfProjekty uchwał ZWZ Rawlplug SA .pdf Projekty Uchwał na ZWZ Rawlplug S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport Biegłego Rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
Sprawozdanie Finansowe Kolener Polska Sp. z o.o. za rok 2020.pdfSprawozdanie Finansowe Kolener Polska Sp. z o.o. za rok 2020.pdf Sprawozdanie Finansowe Koelner Polska sp. z o.o. za rok 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Koelner Polska Sp. z o.o. za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Koelner Polska Sp. z o.o. za rok 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Koelner Polska sp. z o.o. za rok 2020
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Koelner Polska za rok 2020.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Koelner Polska za rok 2020.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Koelner Polska za rok 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki