RAWLPLUG: Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.

2020-07-24 17:14
publikacja
2020-07-24 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą w Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lipca 2020 r. Emitent nabył 1.500.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Nabycie akcji nastąpiło po cenie jednostkowej 8,30 zł za akcję, w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Rawlplug S.A., o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. oraz 13/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

Nabyte akcje własne stanowią ogółem 4,606% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 1.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 4,606% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.
Przy nabyciu akcji, zgodnie z treścią Zaproszenia, zastosowano proporcjonalną redukcję ofert sprzedaży, która wyniosła 62,4295%.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.500.599 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1.500.599,00 zł.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki