REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2021

2021-11-17 12:49
publikacja
2021-11-17 12:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania kwartalnych sprawozdań finansowych (tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) za okres trzech kwartałów 2021 roku, tj. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz Rainbow Tours S.A. za przedmiotowy okres trzech kwartałów 2021 roku, tj. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, wraz z adekwatnymi danymi porównywalnymi.
Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki oraz dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym przy uwzględnieniu wyników za porównywalny okres trzech kwartałów 2020 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. przed zakończeniem sporządzania ostatecznej wersji Rozszerzonego Raportu Kwartalnego QSr 3/2021 za III kwartał 2021 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2021 roku (wraz z danymi porównywalnymi), wybrane, skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za trzy kwartały 2021 roku oraz za okres porównywalny roku obrotowego 2020 kształtują się następująco:
(-) skonsolidowane przychody ze sprzedaży:
1.007.140 tys. zł – za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2021,
418.363 tys. zł – za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2020;
(-) skonsolidowany wynik netto:
36.367 tys. zł – zysk netto za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2021,
(14.262) tys. zł – strata netto za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2020;
(-) EBITDA skonsolidowana:
51 706 tys. zł – EBITDA za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2021,
(2 237) tys. zł – EBITDA za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2020.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. przed zakończeniem sporządzania ostatecznej wersji Rozszerzonego Raportu Kwartalnego QSr 3/2021 za III kwartał 2021 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2021 roku (wraz z danymi porównywalnymi), wybrane, jednostkowe dane finansowe Spółki za trzy kwartały 2021 roku oraz za okres porównywalny roku obrotowego 2020 kształtują się następująco:
(-) jednostkowe przychody ze sprzedaży:
994.578 tys. zł – za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2021,
415.715 tys. zł – za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2020;
(-) jednostkowy wynik netto:
30.555 tys. zł – zysk netto za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2021,
(8.267) tys. zł – strata netto za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2020;
(-) EBITDA jednostkowa:
43 767 tys. zł – EBITDA za okres trzech kwartałów obrotowego 2021,
(2 776) tys. zł – EBITDA za okres trzech kwartałów roku obrotowego 2020.
Ostateczne wartości zostaną przedstawione w „Rozszerzonym” skonsolidowanym raporcie okresowym za III kwartał 2021 roku oraz narastająco za trzy kwartały 2021 roku (wraz z danymi porównywalnymi) – QSr 3/2021, którego publikacja została zaplanowana na dzień 26 listopada 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki