REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

2022-09-30 11:49
publikacja
2022-09-30 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwaly_podjete_NWZ_QuercusTFI_20220930.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 30 września 2022 r. Dodatkowo informujemy, że nie było uchwał ww. walnego zgromadzenia poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.


Podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
uchwały_podjęte_NWZ_QuercusTFI_20220930.pdfuchwały_podjęte_NWZ_QuercusTFI_20220930.pdf Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki