REKLAMA

QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku

2020-08-28 17:34
publikacja
2020-08-28 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym ZWZ byli:
- Venture FIZ, który posiadał na ZWZ 251.000 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 251.000 głosów, co stanowiło 42,51% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 17,87% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Q Free Trading Limited, który posiadał na ZWZ 123.500 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 123.500 głosów, co stanowiło 20,92% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 8,79% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Paweł Wyborski, który posiadał na ZWZ 81.875 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 81.875 głosów, co stanowiło 13,87% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,83% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Przemysław Wyborski, który posiadał na ZWZ 41.057 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 41.057 głosów, co stanowiło 6,95% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 2,92% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Paulina Zamojska, która posiadała na ZWZ 70.574 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 70.574 głosów, co stanowiło 11,95% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: List of shareholders holding at least 5% of votes at the
Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. held on 28 August 2020


Content of report:


The Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") informs that during
the Ordinary General Meeting of the Company held on 28 August 2020
("OGM") the shareholders holding at least 5% of votes at that OGM were:


- Venture FIZ that at the OGM held 251.000 shares in QuarticOn S.A. with
251.000 votes, which constituted 42,51% of votes at that OGM and
equalled to 17,87% of the total number of votes in the Company,


- Q Free Trading Limited that at the OGM held 123.500 shares in
QuarticOn S.A. with 123.500 votes, which constituted 20,92% of votes at
that OGM and equalled to 8,79% of the total number of votes in the
Company,


- Paweł Wyborski that at the OGM held 81.875 shares in QuarticOn S.A.
with 81.875 votes, which constituted 13,87% of votes at that OGM and
equalled to 5,83% of the total number of votes in the Company,


- Przemysław Wyborski that at the OGM held 41.057 shares in QuarticOn
S.A. with 41.057 votes, which constituted 6,95% of votes at that OGM and
equalled to 2,92% of the total number of votes in the Company,


- Paulina Zamojska that at the OGM held 70.574 shares in QuarticOn S.A.
with 70.574 votes, which constituted 11,95% of votes at that OGM and
equalled to 5,03% of the total number of votes in the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-08-28 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki