REKLAMA

QUARTICON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 r.

2020-08-18 16:20
publikacja
2020-08-18 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QON_Opinia_Zarzadu_prawo_poboru_PL..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QON_Opinion_on_pre-emptive_right_EN..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. („ZWZ”), Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") przekazuje w załączeniu przyjętą opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii h oraz proponująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii h. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidziane jest w ramach pkt 6 lit. p. zaplanowanego porządku obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
QON_Opinia Zarzadu prawo poboru_PL..pdfQON_Opinia Zarzadu prawo poboru_PL..pdf Opinia Zarzadu prawo poboru_PL
QON_Opinion on pre-emptive right_EN..pdfQON_Opinion on pre-emptive right_EN..pdf Opinion on pre-emptive right_EN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject : Supplementation the documentation for the Oridinary General
Meeting of QuarticOn S.A. convened for 28th August 2020


Content:


With reference to the current report ESPI No. 14/2020 on the convening
of the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. for 28th August 2020
("OGM"), the Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") encloses the
adopted Opinion of the Management board of the Company substantiating
the decision to deprive existing Company shareholders of their
subscription rights to series h shares and suggesting the method of
setting the issue price of series h shares. Increasing the share capital
of the Company by issuing the Series H ordinary bearer shares and
depriving the existing shareholders of the Company of their subscription
rights to new shares, and on amending the Company’s Articles of
Association is provided for under point 6 lit. p. the planned agenda of
the OGM.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-18 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-08-18 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki