Przekazywanie próbek klientom jako wydatek na reklamę

Zarówno firmy funkcjonujące od lat, jak i te, które wchodzą dopiero na rynek, wiedzą doskonale, że na kreowanie ich pozytywnego wizerunku - a tym samym generowanie większych przychodów ze sprzedaży -w ogromnym stopniu wpływa reklama.

Za jedną ze skuteczniejszych jej form uznaje się wręczanie kontrahentom małych ilości zakupionych lub wyprodukowanych towarów, które jednakże mogą stanowić istotną pozycję na liście comiesięcznych wydatków. Każdy przedsiębiorca reklamujący swoją firmę lub jej produkty z pewnością chciałby zaliczyć wydatki na przekazywane próbki do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe, podobnie jak sądy administracyjne, stawiają w tym zakresie jednak pewne warunki.

Jak rozliczać raty i odsetki kredytu firmowego?»Jak rozliczać raty i odsetki kredytu firmowego?
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Przyjmuje się, że aby określony wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów między wydatkiem tym a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie przychodu. Związek ten może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni.

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, iż do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki na zakup próbek i upominków przekazywanych klientom, jeżeli towary te zawierają logo firmy podatnika. Zdaniem sądów nic nie stoi również na przeszkodzie, by przedmiotem reklamy była sama firma i jej znak, a nie wyłącznie jej wyroby i usługi.

Ponieważ przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji pojęcia „reklama”, należy odwołać się do wykładni językowej, w myśl której reklamę stanowi działanie polegające na informowaniu o zaletach i właściwościach danego dobra oraz na zachęceniu potencjalnych kontrahentów do korzystania z usług lub zakupu towarów (tak wskazał m.in. NSA w wyroku z dnia 14 listopada 2002 r., sygn. I SA/Wr 4097/01). Podobnie wypowiadają się organy podatkowe. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak IPTPB3/423-107/12-2/MF): Może być ona [reklama] realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy.”

Wydatki na próbki oferowanych wyrobów, co do zasady, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Konieczne dla takiej kwalifikacji jest jednak spełnienie warunku, o którym niektórzy przedsiębiorcy zapominają - próbka musi posiadać logo firmy.

Jak rozliczyć wypadek samochodu w jednoosobowej firmie?»Jak rozliczyć wypadek samochodu w jednoosobowej firmie?
Takie stanowisko zajął dnia 26 czerwca 2012 r. WSA w Poznaniu wydając wyrok (sygn. I SA/Po 216/12) podtrzymujący niekorzystne dla podatnika stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w swojej interpretacji zakwestionował zachodzenie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionymi przez podatnika wydatkami na reklamę a osiągniętym przychodem. Poznański WSA, a wcześniej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, uznał, że działalność spółki polegająca na kupowaniu wyrobów sanitarnych, następnie przekazywanych jako nieoznakowane próbki kontrahentom oraz własnym salonom sprzedaży, nie spełnia funkcji reklamowej w świetle definicji reklamy. Wyroby, na których nie zostało umieszczone logo nie będą się bowiem przyczyniać ani do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku ani do zaznajomienia klientów z zaletami jej produktów, które mogłoby skutkować wzrostem sprzedaży. Zdaniem Sądu wręczanie produktów pozbawionych logo skarżącej spółki, nie miało na celu ich reklamowania, ale służyło podniesieniu prestiżu i utrwaleniu dobrego wizerunku firmy w oczach jej kontrahentów. Uzasadniając wyrok wskazano, że takie działanie nosi raczej znamiona reprezentacji, której kosztów, na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Zdaniem sądu dla wyznaczenia granic pojęcia reprezentacji stosuje się kryterium wystawności, okazałości, ale w przedstawionym przypadku najlepiej odnieść się do funkcji, którą miałyby spełniać poniesione wydatki. Dopóki są one nakierowane na zachęcenie kontrahentów do nabywania towarów - stanowią wydatki reklamowe, natomiast, gdy mają służyć przede wszystkim budowaniu prestiżu - zaliczymy je do wydatków reprezentacyjnych.

Skład orzekający podkreślił w ww. orzeczeniu również, że „związek między wydatkiem a dochodem powinien zawsze uwzględniać racjonalne kryteria ekonomiczne” oraz że ponoszone koszty powinny realizować cel osiągania przychodów „lub co najmniej zakładać go jako realny”. W omawianej sprawie, ponieważ podatnik nie wykazał, w jaki sposób wręczane jako próbki, zakupione towary innych producentów mają go reklamować i zmierzać do osiągnięcia przychodu, nie będzie uprawniony do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Brak logo firmy na próbce uniemożliwia tym samym zaistnienie związku przyczynowego między przychodem a kosztem.


Jarosław Włoch

Aplikant radcowski, konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne