Polska bezpieczna przystania regionu CEE, nie bedzie interwencji na zl/otym pod koniec roku?

Sroda 28.11.2012r. Komentarz do rynku zl/otego:

W trakcie porannego, srodowego handlu wycena polskiej waluty oscyluje wokól/ poziomów ustanowionych podczas wczorajszej sesji amerykanskiej. Zl/oty wyceniany jest przez inwestorów nastepujaco: 4,1000 PLN za euro, 31734 PLN wobec dolara amerykanskiego oraz 3,4067 PLN wzgledem franka szwajcarskiego. Rentownosci polskiego dl/ugu wyraznie wzrosl/y i wynosza aktualnie 4,144% w przypadku obligacji 10-letnich.

Podczas wczorajszego handlu zl/oty pozostawal/ stabilny w zakresie 2-groszowej zmiennosci. Polska waluta nie zareagowal/a na impuls podazowy pochodzacy z kwotowan eurodolara, które oddalil/y sie od miesiecznych maksimów. Czesciowo pomogl/a w tym reakcja wegierskiego forinta, który umocnil/ sie po tym jak MNB obcial/ stope procentowa o 25pb. Inwestorzy spekulowali, iz wegierski bank Centralny moze zdecydowac sie na mocniejsze luzowanie polityki monetarnej z uwagi na spowalniajaca gospodarke.

Ponadto zl/otemu w trakcie wczorajszej sesji pomógl/ komentarz ze strony agencji ratingowej Moody's, której analitycy zasugerowali, iz profil kredytowy Polski moze sie poprawic, a rentownosci polskiego dl/ugu do konca roku beda spadac. W reakcji na te doniesienia rentownosci 10-letnich obligacji ustanowil/y nowe minima na poziomie 4,144%. W ostatnich miesiacach hossa na rynku polskiego dl/ugu stanowil/a czynnik stabilizujacy dla wyceny zl/otego, przez którego przeprowadzane byl/y transfery pieniezne. Przedstawiciele agencji Moody's zasugerowali równiez, iz Polska posiada równiez status bezpiecznej przystani w rejonie Europy Srodkowo - Wschodniej.

Druga istotna kwestia dotyczaca zl/otego jest wczorajsze przyjecie przez rzad nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zmienia metodologie liczenia dl/ugu publicznego pod koniec roku, co wedle ustawodawcy zmniejszy ryzyko "spekulacyjnych ataków" na zl/otego. Propozycja zakl/ada podliczanie dl/ugu publicznego za pomoca sredniej arytmetycznej z cal/ego roku, a nie na podstawie ostatniego fixigu NBP jak to ma miejsce aktualnie. Projekt musi zostac zaakceptowany jeszcze przez parlament, aby mógl/ obowiazywac jeszcze w tym roku. Z rynkowego punktu widzenia propozycja rzadu sugeruje, iz odwrotnie niz w latach poprzednich, pod koniec roku mozemy nie byc swiadkami interwencji walutowych NBP i BGK majacych na celu umocnienie polskiej waluty.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy wskaznik wyprzedzajacy koniunktury wg. BIEC za listopad dla Polski (poprzednio 143,8 pkt.). Z uwagi na mal/a istotnosc tego wskaznika jego odczyt nie powinien znaczaco przel/ozyc sie na notowania zl/otego. Inwestorzy na polskiej walucie duzo wieksza uwage przykl/adac beda do wydarzen na szerokim rynku, gdzie ok. 9:00 poznamy m.in. sprzedaz detaliczna w Hiszpanii, która po chwilowym zepchnieciu na drugi plan problemu greckiego stanowi najwazniejszy punkt ryzyka dla stabilnosci Strefy Euro w najblizszych miesiacach. Ponadto warto zwrócic uwage na popol/udniowe dane z gospodarki amerykanskiej, które wczoraj pogl/ebil/y przecene na rynkach. Inwestorzy w dalszym ciagu niepokoja sie o tzw. "klif fiskalny" w USA, gdzie negocjacje nie przynosza jak dotad wymiernych efektów.

Z rynkowego punktu widzenia zl/oty utrzymal/ sie we wskazanym wczoraj obszarze wahan 4,08 - 4,10 EUR/PLN. Dzisiejszy poranny handel na szerokim rynku wskazuje na dalsza realizacje zysków, co moze wywrzec presje podazowa równiez na polska walute. Równiez ukl/ad techniczny sugeruje, iz w przypadku wybicia poziomu 4,10 EUR/PLN kolejnym punktem docelowym byl/oby 4,125 EUR/PLN.

Konrad Ryczko
Analityk

Makler Papierów Wartosciowych

Wydzial/ Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.

tel: (022) 504-33-28

tel. kom: 880445587
e-mail: k.ryczko@bossa.pl

Prezentowany raport zostal/ przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Srodowiska S.A. z siedziba w Warszawie tylko i wyl/acznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 pazdziernika 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z pózn. zm.). Przedstawiony raport jest wyl/acznie wyrazem wiedzy i pogladów autora wedl/ug stanu na dzien sporzadzenia i w zadnym wypadku nie moze byc podstawa dzial/an inwestycyjnych Klienta. Przy sporzadzaniu raportu DM BOS SA dzial/al/ z nalezyta starannoscia oraz rzetelnoscia. DM BOS SA i jego pracownicy nie ponosza jednak odpowiedzialnosci za dzial/ania lub zaniechania Klienta podjete na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do
nieograniczonego kregu odbiorców. Zostal/ sporzadzony na potrzeby klientów DM BOS S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOS SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporzadzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczacych transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduja sie na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Specyfikacja i skl/ad publikowanych instrumentów, w tym indeksów walutowych jest dostepna na stronie:

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=981#demo
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,47% 57 424,47
2020-02-21 17:15:01
WIG20 -0,54% 2 088,53
2020-02-21 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 415,04
2020-02-21 17:15:01
MWIG40 -0,25% 4 056,63
2020-02-21 17:15:01
DAX -0,62% 13 579,33
2020-02-21 17:37:00
NASDAQ -1,79% 9 576,59
2020-02-21 22:03:00
SP500 -1,05% 3 337,75
2020-02-21 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.