Police ruszają z emisją akcji na realizację projektu Polimery Police, zapisy od 12 do 19 XI

2019-11-05 20:22
publikacja
2019-11-05 20:22

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii C o maksymalnej wartości ponad 1,1 mld zł, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację projektu Polimery Police - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów potrwają od 12 do 19 listopada.

/ fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

W poniedziałek zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt.

5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru.

Obecnie kapitał zakładowy Grupy Azoty Police dzieli się na 75 mln szt. akcji. Przy założeniu objęcia przez inwestorów maksymalnej oferowanej liczby akcji serii C z nowej emisji, liczba ta wzrośnie do 185 mln szt. i tym samym nowe akcje będą stanowić ok. 59,5 proc. w podwyższonym kapitale spółki.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1.122 mln zł i 1.109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje.

Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins (spółka celowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty).

Celem projektu jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. W wyniku realizacji projektu powstać ma kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

"Podtrzymujemy dotychczasowy harmonogram projektu, który zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2020 roku i ich zakończenie w 2022 roku. Dla spółek z Grupy Azoty rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych oznacza dywersyfikację przychodów ze sprzedaży i zniweluje zjawisko sezonowych wahań popytu na niektóre nasze produkty, w szczególności nawozy" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł z oferty zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w formie pożyczek podporządkowanych (przekształcanych na kapitał zakładowy w późniejszym terminie) w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków.

Spółka celowa zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie wykonawcy, tj. koncernu Hyundai Engineering Co., Ltd. Pozostała kwota, tj. około 95,4 mln zł ma zostać wykorzystana przez spółkę na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej projektu.

Około 65,5 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Police w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia wykonawcy projektu.

Jak podano w komunikacie, w przypadku przydzielenia w ofercie wszystkich akcji oferowanych nadwyżka ponad kwotę 1.095,4 mln zł, wynosząca około 13,6 mln zł, będzie w całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins w celu powiększenia wkładu własnego Polyolefins w strukturze finansowania projektu.

W tym roku Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (term sheet) projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Koreańscy partnerzy mają zainwestować łącznie 130 mln USD (ok. 500 mln zł), a spółki z Grupy Azoty – do 1,4 mld zł oraz środki z rozpoczynającej się właśnie oferty publicznej akcji Polic.

Spółki z Grupy Azoty (Grupa Azoty, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins) podpisały także list intencyjny z Grupą Lotos w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego koncernu w kwocie do 500 mln zł i 31 października 2019 roku strony przedłużyły jego obowiązywanie do 22 listopada. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki