PartnerBud S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

2020-05-20 14:40
publikacja
2020-05-20 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Stanowisko_Zarzadu_z_dnia_20_maja_2020r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Zarząd”) („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości swoje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy przez AEREF V PL INVESTMENT S.À R.L., AEREF V PL MASTER S.À R.L., AEREF V MASTER S.À R.L., ARES EUROPEAN REAL ESTATE FUND V SCSP, pana Władysława Króla oraz MAJI sp. z o.o. do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Stanowisko Zarządu”).

Stanowisko Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Stanowisko Zarządu z dnia 20 maja 2020r..pdfStanowisko Zarządu z dnia 20 maja 2020r..pdf Stanowisko Zarządu z dnia 20 maja 2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki