REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.

2021-06-18 16:07
publikacja
2021-06-18 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r., w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki („Rada”) objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r., Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki - TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) – zgłoszenie kandydatur do Rady Pana Pawła Małyski oraz Pana Bartosza Marczuka („Kandydaci”).

Uzasadnieniem Akcjonariusza zgłoszenia Kandydatów są ich kompetencje i doświadczenie, a także brak przeszkód formalnych wobec pełnienia funkcji w Radzie, w ocenie Akcjonariusza zapewniające prawidłowe wypełnianie przez nich funkcji członków Rady oraz stanowiące przesłankę do powołania ich w skład Rady.

Paweł Małyska

Pan Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

W latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management.

Od 2005 do 2008 r. objął w Opera TFI S.A., a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 - 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Paweł Małyska pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt S.A.

Od 2008 do 2009 r. Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI S.A. W 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities S.A.

W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI S.A. W tym czasie był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski.

W okresie od 2012 do 2017 r. zatrudniony w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi.

Obecnie Paweł Małyska jest członkiem rad nadzorczych: Alumetal S.A., Amica S.A., Atende S.A oraz Develia S.A.

Bartosz Marczuk

Pan Bartosz Marczuk jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunki matematyka stosowana. Członek ACCA od 2002 r. Współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers w Polsce.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczo-audytorskiej Price Waterhouse w 1996 r. Od 1998 r. pracował w dziale Corporate Finance firmy Arthur Andersen. W latach 2001-2005 zatrudniony w firmie doradztwa strategicznego CII Group.

Od 2005 r. prowadzi działalność doradczą w zakresie optymalizacji funkcjonowania firm produkcyjnych pod nazwą Marczuk Recovery, w ramach której współpracuje głównie ze spółkami portfelowymi funduszy private equity.

Dyrektor Zarządzający AB Dvarcioniu keramika (Litwa) w latach 2005-2006. W latach 2009-2013 CFO, Członek Zarządu Grupy Kofola S.A. Prezes Zarządu Yawal S.A. w latach 2014-2015. W okresie 2016-2020 Prezes Zarządu Anwis Sp. z o.o.

Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-06-18 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki