REKLAMA

PZ CORMAY: Publikacja szacunkowych danych sprzedażowych Grupy Kapitałowej CORMAY

2022-01-14 12:30
publikacja
2022-01-14 12:30
W nawiązaniu do informacji na temat stanu stosowania przez PZ CORMAY S.A. („Spółka”) zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, opublikowanej przez Spółkę w dniu 30 lipca 2021 r., w szczególności przyjętej do stosowania przez Spółkę zasady 1.2. o brzmieniu: „Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.”, Spółka informuje, że w wykonaniu w/w zasady Spółka publikować będzie za pomocą systemu EBI szacunkowe skonsolidowane wyniki sprzedażowe Grupy Kapitałowej CORMAY w okresach kwartalnych, piętnastego dnia po zakończeniu każdego kwartału lub w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki