REKLAMA
WEBINAR

PURE BIOLOGICS S.A.: Zawarcie umowy partneringowej dotyczącej rozwoju urządzenia medycznego

2022-06-03 12:49
publikacja
2022-06-03 12:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Zawarcie umowy partneringowej dotyczącej rozwoju urządzenia medycznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę o współpracy z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap [Relitech, Partner], której przedmiotem jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie [Umowa].

Relitech jest wiodącą, certyfikowaną firmą z branży technologii medycznych, z szerokim doświadczeniem w rozwoju i produkcji urządzeń medycznych wprowadzonych do obrotu na całym świecie.

Na mocy Umowy Pure Biologics zobowiązała się rozwinąć oraz zoptymalizować aptamery wiążące wybrane cele molekularne z wykorzystaniem platformy technologicznej PureApta w celu opracowania innowacyjnego filtra aptamerowego. Relitech natomiast, bazując na wieloletnich doświadczeniach w podobnych obszarach, zobowiązał się opracować urządzenie medyczne wykorzystujące powyższy filtr.

Zgodnie z Umową Relitech zaprojektuje, wytworzy oraz przeprowadzi wstępne testy prototypu urządzenia z wykorzystaniem własnych, opatentowanych technologii. Umowa zakłada wytworzenie laboratoryjnego dowodu koncepcji w ciągu 14 miesięcy. Szacowany po stronie Spółki koszt tego etapu wyniesie 450 tys. zł.

Dalszy rozwój przedkliniczny oraz kliniczny urządzenia będzie prowadzony przez Spółkę przy udziale Partnera i z wykorzystaniem jego ekspertyzy w zakresie rozwoju urządzeń medycznych. Przyjęty model komercjalizacji wypracowanych rezultatów zakłada udzielenie licencji jednemu lub wielu partnerom działającym na rynku urządzeń do hemodializy. Szczegóły współpracy na etapie komercjalizacji zostaną uregulowane na podstawie odrębnej umowy.

Zakładając sukces projektu, potencjalny rynek dla przełomowej terapii w samej Europie szacowany jest na ponad 2 mld EUR rocznie. Realizacja projektu jest kontynuacją rozwoju koncepcji terapii pozaustrojowych opartych na aptamerowych aktywnych złożach biomolekularnych.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta, współpracę z rozpoznawalnym partnerem z branży technologii medycznych oraz możliwą komercjalizację rozwiązań wypracowanych z wykorzystaniem platformy PureApta powstałej w wyniku realizacji w Spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-06-03 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-06-03 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki