REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Serii E oraz ostatecznej liczby Akcji Serii E

2020-11-23 21:22
publikacja
2020-11-23 21:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Ustalenie ostatecznej ceny Akcji Serii E oraz ostatecznej liczby Akcji Serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] na podstawie upoważnienia wynikającego z § 4 pkt 1] i 2] uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [Uchwała Emisyjna], postanowił, co następuje.

Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E [Akcje Serii E] w wysokości 90,00 zł za każdą z Akcji Serii E.

Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powyższym stosownie do treści § 4 pkt 2] Uchwały Emisyjnej, w ramach oferty publicznej, Spółka zaoferuje łącznie 600.000 Akcji Serii E, tj. maksymalną liczbę Akcji Serii E określoną w §1 ust. 1 Uchwały Emisyjnej tj. w tym:

1] w ramach transzy detalicznej – zaoferuje 100.000 Akcji Serii E.
2] w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych – zaoferuje 500.000 Akcji Serii E.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2020-11-23 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki